Har redusert fraværsskadene med 65 prosent

Denne uken er det HMS-fokus for 5. år hos NCC.

Sist oppdatert
Administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.
Administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Det er femte året på rad at NCC Construction Norway gjennomfører HMS-uke. Det betyr at samtlige prosjekter og ansatte setter et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet.

De siste fire årene er antall fraværsskader, inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent.

- Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-arbeidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye ressurser på HMS i NCC, og vi stiller strenge krav til våre underentreprenører.

Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en svært positiv skadeutvikling de siste fire årene, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 2011 har NCC Construction inkludert underentreprenører i alt HMS-arbeid, og underentreprenører inngår også i selskapets skadestatistikk.

Siden 2011, og den første HMS-uka, og frem til og med andre kvartal 2015 er H-verdien totalt redusert med over 65 prosent. H-verdi viser antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer.

Variert HMS-program

Samtlige prosjekter og kontorer i NCC Construction gjennomfører spesielt tilrettelagte HMS-aktiviteter denne uke.

Felles for alle er et oppstartsmøte mandag morgen kokken 09.00. Deretter har prosjekter og kontorer ulike aktiviteter, som for eksempel beredskapsøvelser, førstehjelpskurs, kurs i ergonomi, riktig bruk av hjelpe- og verneutstyr, håndtering av støy og støv og håndtering av kjemikalier.

Denne saken ble første gang publisert 17/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017