MEDALJE FOR LANG OG TRO TJENESTE:

Hardtarbeidende hedersmann

Har formelt jobbet i bedriften i 54 år, skal man telle antall årsverk er det nok tresifret tall.

Åge Lilleseth fikk overrekt medaljen for lang og tro tjeneste av daglig leder, bror, venn og kollega gjennom 39 år Knut Lilleseth.
Åge Lilleseth fikk overrekt medaljen for lang og tro tjeneste av daglig leder, bror, venn og kollega gjennom 39 år Knut Lilleseth.
Publisert

Han er kjent som ekstremt lojal, pliktoppfyllende, serviceinnstilt, oppofrende og dedikert i sitt arbeid. Denne helgen ble Åge lilleseth overrasket med medalje for lang og tro tjeneste hos Lilleseth Kjetting AS. Han fikk overrekt medaljen av daglig leder, bror, venn og kollega gjennom 39 år Knut Lilleseth.

70-års jubileum

Åge Lilleseth har 70 års jubileum i år og har vært aktivt med i driften av Lilleseth Kjetting nær hele livet. Han har formelt jobbet i bedriften i 54 år, skal man telle antall årsverk er det nok tresifret tall.

Etter andre verdenskrig

Lilleseth Kjetting ble startet i 1947 av faren Asbjørn Lilleseth. Han utviklet mange kjettingmodeller rett etter andre verdenskrig, den mest kjente av disse var Combi Grip hesteskokjetting
Lilleseth Kjetting ble startet i 1947 av faren Asbjørn Lilleseth. Han utviklet mange kjettingmodeller rett etter andre verdenskrig, den mest kjente av disse var Combi Grip hesteskokjetting

Lilleseth Kjetting ble startet i 1947 av faren Asbjørn Lilleseth. Han utviklet mange kjettingmodeller rett etter andre verdenskrig, den mest kjente av disse var Combi Grip hesteskokjetting. Kjettingen ble en anerkjet firkantmønstret traktorkjettng på 50- og 60-tallet, og er forløperen til dagens heltflytende forkantmønstrede traktorkjettinger. Han begynte som smed, men utviklet det til kjettingproduksjon. Han døde brått i 1975, og kona Else satt igjen med en kjettingfabrikk og fire barn som fremdeles gikk på skolen. Det ble harde tider, men sammen med Åge og etter hvert Knut klarte hun å holde firmaet flytende. Knut gikk inn i bedriften i 1978, og har arbeidet sammen med broren Åge i 39 år. Starten var en utrolig vanskelig tid for familien og bedriften. Dette var ei tid da det fortsatt fantes mange små produksjonsbedrifter på Skarnes. Nå er det nesten bare «kjettingen» igjen, og den har vokst med produksjon som skjer både i Finland, Estland og Østen, men utviklingen av kjettingmodellene skjer på Skarnes og skreddersys kjøring på krevende skandinaviske forhold.