Heftig i Skatestraumtunnelen

- Største brannen i norsk vegtunnel, opplyser avdelingsdirektør Claus K. Larsen i Vegdirektoratet.

Det er tatt vekk 600 meter ødelagt betong, stål og skum fra tunnelen. Nå er tunnelen åpnet for kolonnekjøring og etter all sannsynlighet vil tunnelen bli gjenåpnet for ordinær trafikk like før årsskiftet. Foto: Svein-Ove Arnesen
Det er tatt vekk 600 meter ødelagt betong, stål og skum fra tunnelen. Nå er tunnelen åpnet for kolonnekjøring og etter all sannsynlighet vil tunnelen bli gjenåpnet for ordinær trafikk like før årsskiftet. Foto: Svein-Ove Arnesen Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Tunnelbrannen i Skatestraumtunnelen viste seg å bli den første norske brannen på såkalt «RWS-nivå» (se under). Det er de mest ekstreme brannene, skriver Vegvesenet i dag.

Temperaturen har vært oppe i 1300-1400 grader. I området rundt tankhengeren har det smeltet betong, som viser at temperaturen lokalt har vært svært høy.

62,5 millioner kroner

- Men selv om dette er den største registrerte brannen landet har hatt i en vegtunnel, var skadeutviklingen på sprøytebetongen mindre enn venta, forteller avdelingsdirektør Claus K. Larsen i Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet.

En omfattende og kostbar rehabilitering måtte likevel til i etterkant. Årsaken er antagelig manglende brannseksjonering hver 250-ende meter for å unngå spredning av brannen bak betongen.

Den endelige summen er ventet å bli 62,5 millioner kroner for å rehabilitere tunnelen, og planen er å få den åpen til jul.

 

De tøffeste brannene – RWS

Slik forklarer Vegvesenet RWS-begrepet:

Dette er Skatestraumtunnelen:

Skatestraumtunnelen er en undersjøisk veitunnel på fylkesvei 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Tunnelen går under Skatestraumen mellom Hamna på Rugsundøya og Klubben på Bremangerlandet. Tunnelen er 1 902 meter lang, den når 91 meter under havet, og største stigning er 10 %. Skatestraumtunnelen er en del av Bremangersambandet, som knytter Bremangerlandet og Frøya til fastlandet. Anleggsstart for veianlegget var 13. januar 1998, og Skatestraumtunnelen og resten av veien ble åpnet 12. juli 2002. Kilde: Wikipedia.

RWS er ei brannkurve som er definert av nederlandske Rijkswaterstaat i samband med brannsikring av senketunnelar i Nederland. Denne estimerer tid- og temperaturkurva som gjeld ved store brannar,  som til dømes når ein tankbil tek til å brenne i ein tunnel.

– Skatestraumtunnelen var ikkje brannbeskytta i høve til RWS-krava før brannen, slik krava er for bergtunnelar. Likevel er dette ein RWS-brann fordi ei tankvogn brenn. Men denne brannen har truleg ikkje følgt den estimerte temperaturkurva. Sjølv om temperaturen raskt gjekk opp, varte ikkje dette over tid. Det ser vi på bileta frå skadestaden.

– Ikkje overraskande blei det store skadar i tunnelen, då han ikkje var dimensjonert for denne type brann og hadde berre 6 centimeter sprøytebetong. Resultatet blei at PS-skummet som var bak betongen smelta og også byrja brenne, og dermed blir vatn- og frostsikringa i tunnelen øydelagt.

Ei intakt vatn- og frostsikring er viktig for tryggleiken til bilistane då det hindrar vatn i å renne inn på vegbana. Det hindrar også at istappar veks og kan falle ned i tunnelen. Etter rehabiliteringa har tunnelen no fått 8 centimeter med sprøytebetong med PP-fiber (polypropylenfiber) og oppfyller dermed nye krav til tunnelsikring. Dette vil også redusere risikoen for at PS-skummet som ligg bak kan ta fyr ved ein seinare brann.

Livsfarlege brannar

Ved RWS-brannar er det store sjansar for at menneskeliv kan gå tapt, på grunn av den kraftige gass- og temperaturutviklinga.

– Det er liten sjanse for å overleve viss du er oppstraums samanlikna med brannen. Dei som er der røyken bles og varmen går er i fare, det blir som ei skorsteinseffekt. Dei som er nedstraums samanlikna med brannen har eit betre utgangspunkt og kan kome seg unna.

Denne saken ble første gang publisert 20/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017