Denne veien dimmes 76 prosent av tiden

Radarstyrt gatelys på fv. 155 Utstranda i Hole sparer ukentlig 2100 kilowatt timer.

Bjørnstad og Ståle Fredheim er meget fornøyd med det radarstyrte gatelyset etter første måned i drift. Foto: Kjell Wold/statens vegvesen
Bjørnstad og Ståle Fredheim er meget fornøyd med det radarstyrte gatelyset etter første måned i drift. Foto: Kjell Wold/statens vegvesen
Sist oppdatert

Det viser målinger gjort den første måneden anlegget har vært i drift. Det gjør også at investeringen i det radarstyrte gatelyset vil bli nedbetalt på fire og et halvt år.

–Anlegget har vært dimmet ned til 20 prosent av full styrke i 76 prosent av den totale tiden veglyset har vært på, forteller Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

20 prosent styrke uten trafikk

Når det ikke er trafikk på den ni kilometer lange strekningen langs Tyrifjorden, dimmes lyset automatisk ned til 20 prosent styrke. Full belysning er det bare når vegen har trafikk. Anlegget ble satt i drift midt i oktober.

Norsk teknologi

Teknologien heter comlight og er utviklet av Comlight AS som jobber med optimering av utendørs belysning.

220 stolper

Langs fv 155 i Hole er det montert led-lys på 220 stolper. På hver av de 220 stolpene er det også montert en liten, svart radarboks, som sørger for automatisk dimming av lyset når vegen ikke har trafikk.

På fagspråket heter dette aktivitetsstyrt vegbelysning. Det betyr kort og godt at styrken på vegbelysning styres av trafikken på vegen til enhver tid.

En måneds drift

Midt i oktober ble anlegget satt i drift. Nå er litt over en måned gått og de første resultatene foreligger. Anlegget fungerer perfekt og helt etter oppskriften.

Byggeleder Ståle Fredheim og elektroingeniør Ottar Bjørnstad var på befaring på vegen i går kveld og kunne ved selvsyn se at lysanlegget gikk opp og ned i lysstyrke ettersom trafikken kom og gikk.

Dempes etter noen sekunder

Når en bil hadde passert der vi stod, gikk det noen sekunder før gatelyset ble kraftig dempet. Når det kom en ny bil etter en stund ble gatelyset automatisk skrudd opp til 100 prosent styrke og dimmet sakte ned igjen når den hadde passert.

Radarsyrt lysstrekning dempes ned til 20 prosent. Foto: Kjell Wold / statens vegvesen
Radarsyrt lysstrekning dempes ned til 20 prosent. Foto: Kjell Wold / statens vegvesen

Gode resultater

–Anlegget fungerer på samme måte og like bra overfor myke trafikanter. Vi vurderer også å sette ned anlegget til 80 prosent av full styrke som maksnivå, forteller Ottar Bjørnstad. Han er begeistret for det han ser og resultatene av de første målingene.

Merker radarsensorene bevegelse går lystyrken opp til 100 prosent. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesen
Merker radarsensorene bevegelse går lystyrken opp til 100 prosent. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesen

Ideen og anlegget i Buskerud er utviklet i nært samarbeid med kollega Ragnar Gjermundrød i Vestfold, som har testet tilsvarende anlegg i mindre skala i Vestfold.

De ni kilometerne med dimmet, radarstyrt gatelys langs fv. 155 ved Tyrifjorden er landets største i sitt slag for moderne gatebelysning.

Denne saken ble første gang publisert 01/12 2017, og sist oppdatert 30/11 2017