fv. 848 på Rolla i Ibestad:

20.000 kubikk har sklidd mot vegen

Utglidningen har en bredde på ca. 50 meter og en anslått største tykkelse på 10-12 meter

Nederst til høyre i bildet ser vi det som kalles Ura, en strekning på ca. 225 meter som er spesielt krevende.
Nederst til høyre i bildet ser vi det som kalles Ura, en strekning på ca. 225 meter som er spesielt krevende. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har besluttet å ta ned større mengder stein over fv. 848 på Rolla i Ibestad kommune, etter at det i forrige uke ble oppdaget en utglidning i et fjellparti.

Utbedringsarbeidet på fv. 848 har pågått siden april i år, og skal etter planen ferdigstilles i høst. Tiltaket, som omfatter en strekning på ca. 1300 meter forbi Ura, er det tredje delprosjektet på strekningen Sørrollnes–Hamnvik.

Det har vært store bevegelser i fjellmassene ovenfor fv. 848 på Rolla i Ibestad kommune
Det har vært store bevegelser i fjellmassene ovenfor fv. 848 på Rolla i Ibestad kommune Foto: Andreas Persson / vegvesenet

Sist torsdag ble det oppdaget en utglidning fra et fjellparti ovenfor vegen i området Halsen.

Stor utglidning

Utglidningen har en bredde på ca. 50 meter og en anslått største tykkelse på 10-12 meter.

Fjellmasser i størrelsesorden 15-20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd ca. to meter ned mot vegen.

- Fjellpartiet har ikke har beveget seg etter hendelsen forrige torsdag, men det er likevel helt klart at massene er ustabile. Fjellpartiet består av et stort og et mindre flak. Disse er igjen oppsprukket. I tillegg knytter det seg noe usikkerhet til stabiliteten i fjellet på siden av og ovenfor utglidningen. Vi må sikre dette før vi kan gå videre, sier geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Høyspentlinje er i faresonen

En tilleggsutfordring er at det oppå utglidningen står plassert en høyspentlinje, som forsyner Sørrollnes med strøm. Hålogaland kraft er i gang med å legge om strømforsyningen, ved å strekke en ny kabel ovenfor utglidningen.

Stykkevis og delt

På bakgrunn av de geologiske vurderingene som er gjort har Statens vegvesen besluttet å ta ned det løse fjellpartiet stykkevis og delt. Underveis blir det gjort løpende geologiske vurderinger for å bestemme omfanget.

Av hensyn til arbeidernes sikkerhet blir fjellet sikret rundt og ovenfor utglidningen i forkant. Sikringsarbeidet er allerede i gang. Første sprengsalve går etter planen i neste uke.

Som en ytterligere sikring er det etablert målepunkter i terreng utenfor utglidningen for å overvåke eventuelle bevegelser også der.