MGFs tredjekvartal:

Høyeste tredjekvartal siden statistikken startet

1032 anleggsmaskiner ble solgt i tredjekvartal

Sist oppdatert

1032 maskiner er ny rekord.

I følge MGFs statistikker er det en økning på 34 maskiner i forhold til tredjekvartal i fjor hvor det ble meldt inn om 998 solgte anleggsmaskiner.

Antall solgte enheter årets tre første kvartal viser at det er høy aktivitet i markedet og en økning mot tilsvarende periode i fjor.

Rekord

Antall solgte maskiner dette kvartalet er det høyeste tredjekvartalstallet som er innrapportert siden etableringen av statistikken.

Slik kommenteres det i MGFs pressemelding:

  1. kv.: Et veldig godt kvartal og det beste 1. kvartalet siden 2008.
  2. kv.: Det beste 2. kvartalet noensinne i antall solgte maskiner!
  3. kv.: Antall solgte maskiner dette kvartalet er det høyeste tredjekvartalstallet som er innrapportert siden etableringen av statistikken.

 

Denne saken ble første gang publisert 31/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017