Ingen tid å miste

Det er bare et tidsspørsmål før vi får neste episode med ekstremnedbør og nye vannskader. Norsk Vann etterlyser bedre regelverk.

For hver måned som går uten et klimatilpasset regelverk, desto større ulemper og kostnader, mener man i Norsk Vann.
For hver måned som går uten et klimatilpasset regelverk, desto større ulemper og kostnader, mener man i Norsk Vann. Foto: Geir Hasle (illustrasjonsfoto)
Sist oppdatert

Nok en gang fører kraftig nedbør til mye overvann og vannskader flere steder i landet. Norsk Vann mener Klima- og miljødepartementet snarest må få på plass et bedre regelverk.

– Det er bare et tidsspørsmål før vi får neste episode med ekstremnedbør og nye vannskader, advarer direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Svakheter

Norsk Vann mener at svakheter i dagens regelverk fører til unødig mye vannskader på infrastruktur og bygg, og peker på at behovet for endringer ble understreket av Klimatilpasningsutvalget allerede i 2010.

– Det må avklares hvem som har ansvar for tiltak, hvordan tiltakene skal finansieres og hvordan kommunene bedre kan tilpasse arealer, infrastruktur og bygninger til et nytt klima. Både kommunene, huseierne, utbyggerne og forsikringsselskapene har behov for bedre regler for det arbeidet som skal gjøres for å forebygge mot fremtidige vannskader, sier Hofshagen. 

Tiden går..

For hver måned som går uten et klimatilpasset regelverk, desto større ulemper og kostnader, mener man i Norsk Vann.

– Det er derfor viktig at Klima- og miljødepartementet sørger for nødvendige regelverksendringer så fort som mulig, oppfordrer Hofshagen.

Denne saken ble første gang publisert 10/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017