Må bli større for å konkurrere om de store jobbene:

Isachsen Gruppen runder 500 ansatte

"Flere store jobber går til utenlandske aktører, oppdragene vokser i størrelse, da er vi som selskap nødt til å vokse."

I løpet av august passerte entreprenørkonsernet Isachsen Gruppen 500 ansatte. Foto: Isachsen Gruppen
I løpet av august passerte entreprenørkonsernet Isachsen Gruppen 500 ansatte. Foto: Isachsen Gruppen
Sist oppdatert
Bygg, er i usikre økonomiske tider vesentlig mer utsatt enn Anlegg, sier konsernsjef Kent Jensen i Isachsen  Gruppen.
Bygg, er i usikre økonomiske tider vesentlig mer utsatt enn Anlegg, sier konsernsjef Kent Jensen i Isachsen Gruppen.

- At vi en dag skulle bli så store hadde nok ikke vår gründer og hovedaksjonær Rune Isachsen sett for seg da han etablerte bedriften tilbake i 1986, uttaler konsernsjef Kent Jensen.

Vilje til lønnsom vekst, forklarer Jensen, har vært en av grunnsteinene i konsernets utvikling. Det er særlig det siste tiåret at veksten har skutt fart.

- I 2006 styrte vi etter et budsjett på 280 millioner. Både i fjor og i forfjor passerte vi milliarden i omsetning, og i år har vi lagt lista enda et knepp høyere, forteller Jensen.

Prognosene for norsk økonomi preges i økende grad av fallende oljepriser. Hvilket igjen gir betydelig nedgang i investeringene på norsk sokkel. Situasjonen påvirker hele fastlandsøkonomien, også BA-markedet.

Bygg, poengterer Kent Jensen, er i usikre økonomiske tider vesentlig mer utsatt enn Anlegg.

Konkurransen om de store oppdragene hardner til. Nye tider krever nye allianser.

- Utenlandske aktører har for lengst slått seg inn i vårt hjemmemarked. Storkontraktene på Follobanen er et godt eksempel på utviklingen – så langt har jobber for 10 av 11 milliarder gått til spanske og italienske selskaper. Trenden er klar, oppdragene bare vokser og vokser i størrelse; da er vi som selskap nødt til å vokse tilsvarende.

Isachsen Gruppen er et av selskapene som nå posisjonerer seg for fremtidens anleggsmarked.

 

- Det norske anleggslandskapet er i kraftig forandring. Vi ser allerede konturene av et oppdragsmarked hvor kontraktene som utlyses er av en størrelse som langt på vei utelukker deltagelse for den jevne norske entreprenør, i alle fall dersom denne ikke er en del av et større konsortium. For å kunne konkurrere om de store kontraktene som nå kommer innenfor samferdselssektoren, danner vi derfor nå et helnorskt entreprenørselskap, sammen med Hæhre og TT Anlegg..

 

Samferdselsdepartementets nye porteføljeselskap Nye Veier AS forventes å være operativt allerede 01. januar 2016.

- Det er ingen tid å miste. Nye Veier AS starter med prosjekter for 130 milliarder. De ønsker vi å være med å konkurrere om. Totalt 1.500 dyktige medarbeidere, lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase – med vårt nye selskap skal vi bite godt fra oss i konkurransen, avslutter konsernsjef i Isachsen Gruppen, Kent Jensen.

Denne saken ble første gang publisert 28/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017