Kan halvere utgiftene til gatelys

Gatebelysning koster norske kommuner store summer. Nå tas mobilnettet i bruk for å få bedre kontroll.

Deler av hovedstaden har allerede såkalt dynamisk gatebelysning.
Deler av hovedstaden har allerede såkalt dynamisk gatebelysning. Foto: Foto: Bymiljøetaten
Publisert Oppdatert

Fakta:

-Oslo kommune har sammen med Echelon, Streetlight Vision og Telenor satt sammen en plattform som gir flere muligheter enn bare å skru gatelysene av og på. Lyset blir optimalisert etter tåke, skumring og snøfall.

-Operatøren får umiddelbart beskjed av systemet når feil oppstår og når pærer må skiftes.

-Kommunikasjonen mellom kontrollenhet og operatørens nettportal skjer via mobilnettet. Teknologien er en såkalt maskin-til-maskin-løsning, M2M.

-Rundt 800 kontrollskap styrer Oslos 80 000 lys langs veier, gater, lysløyper og parker.

-Med aktive linjer døgnet rundt, åpner teknologien for flere muligheter på samme infrastruktur, som ladepunkt for el-biler, støymålinger og CO2-målinger.

Fremtidens gatelys er betydelig smartere enn dagens. Hvert lys styres individuelt og med varierende styrke, i stedet for at alle lyser for fullt hele tiden når lyset er på.

- Dagens driftsutgifter kan kuttes med 30-50 prosent og energiutgiftene med 40-60 prosent. Til sammen er det snakk om enorme summer, uttaler seksjonssjef Tom Kristoffersen i Bymiljøetaten i Oslo.

Hovedstaden bruker over 60 millioner kroner på gatebelysning hvert år og er ved utgangen av november i mål med første etappe av omlegging til ny vei- og gatebelysning, heter det i en melding fra Newswire

Sim-kort

De mange kontrollskapene som styrer byens 80.000 gatelys får ny og høyteknologisk innmat. Med modem og sim-kort kan gatelysene nå opereres fra en nettside.

- Sim-kortet gjør at kommunikasjon kan gå fram og tilbake mellom kontrollenheten og styringsportalen. Når det oppstår feil på et lys eller en krets, blir beskjeden sendt over mobilnettet, uttaler fagansvarlig Tore Larsen i Telenor, som leverer mobilteknologien, i meldingen.

Et fåtall andre kommuner er også i gang med omlegging til mer intelligent gatebelysning av denne typen, men i forskjellig grad. At Oslo kommer på banen, er viktig.

- Byen blir lokomotivet som gjør andre kommuner oppmerksom på de store økonomiske og miljømessige besparelsene som ligger i å gå over til ny og bedre teknologi, uttaler Larsen.

Budsjettsluk

Belysningen av veier, parker og lysløyper står for 20-40 prosent av de totale utgiftene til drift og vedlikehold av veier og gater, viser beregninger fra Vegforum for byer og tettsteder.

- Gammel teknologi betyr i praksis at pærene lyser unødvendig lenge. I dag styres lyset av og på i forhold til dagslyset ved hjelp av fotoceller. Feilmarginen er 40-45 minutter for hver av de 80.000 armaturene hver dag, sier Tom Kristoffersen i Oslo kommune.

Etter overgangen til nye kontrollskap slås lyset av og på via web, knyttet opp mot tidene for når sola går opp og ned.

- Vi bytter nå hjernen i styringssystemet. For å få full effekt, må også armaturene i hvert gatelys skiftes. Det har vi gjort i flere prøveområder. På Oppsal klarte vi å redusere energibruken med hele 62 prosent, sier Kristoffersen.

Kommende budsjettbevilgninger bestemmer utskiftingsfarten av armaturene.

Bedre kontroll

Med ny armatur på plass er det også mye å spare på vedlikehold.

- I dag blir en slukket gatelykt rapportert inn ved hjelp av tips fra publikum eller ved at vi oppdager det ved egne inspeksjoner. Med ny teknologi vil vi få beskjed umiddelbart dersom en lampe har slukket, og hvilken det er, sier Kristoffersen.

En videreutvikling av systemet vil gi beskjed om hvorfor gatelykten har slukket, om det skyldes elektronikkfeil eller alder. Operatøren ser også hvor mange timer pærene har brent og kan dermed planlegge utskiftingen bedre.