ViaNova

Kan spare 9 til 17 millarder

Endringer i veibyggings- og asfaltpraksis kan spare store summer hvert år.

Nye krav og anbefalinger til bla. frostsikring, grunnundersøkelse, krav til forsterkning- og bærelag kan øke levetiden på vegen med 20-30%. 
Nye krav og anbefalinger til bla. frostsikring, grunnundersøkelse, krav til forsterkning- og bærelag kan øke levetiden på vegen med 20-30%. 
Sist oppdatert

Beregning gjort av ViaNova As viser at om vi bygger og vedlikeholder vegene som anbefalt fra forsknings- og utviklingsprogrammet Varige veger, kan samfunnet spare totalt 9 – 17 milliarder kroner i en 20-årsperiode.

Fem års forskning

Vegvesenet har i fem år jobbet med forsknings- og utviklingsprogrammet Varige veger. Hensikten har vært å finne arbeidsmetoder som øker levetiden på vegdekker og som reduserer de årlige vedlikeholdskostnadene, i følge en pressemelding på vegvesen.no.

Logikken er enkel i følge vegvesen.no:  Veg som varer = lavere vedlikeholdsbehov

Kravene til riksveger i Norge er at de skal tåle forventet trafikk med 10 tonns aksellast i 20 år.

Varige veger har resultert i nye krav og anbefalinger om endret vegbyggings- og asfaltpraksis på flere områder. Statens vegvesen har allerede innført de nye kravene og tatt i bruk flere av anbefalingene.

700 til 1400 milliioner

ViaNova AS har beregnet at dersom alle anbefalte tiltak blir gjennomført, vil vi i Norge etter 15-20 år kunne spare så mye som 700 – 1400 millioner vedlikeholdskroner hvert år.

Områdene med størst potensiale for innsparing;

 

Vegbygging:

Nye krav og anbefalinger til bla. frostsikring, grunnundersøkelse, krav til forsterkning- og bærelag kan øke levetiden på vegen med 20-30%. 

Forsterkning av vegoverbygning:

Den typiske levetiden for asfaltdekker med behov for forsterking er rundt 7 år. Riktig utført forsterkning kan øke levetiden til vegdekkene til disse vegdekkene til 20 år.

Vedlikehold av asfaltdekker:

Ved å utføre vedlikeholdet av asfaltdekkene riktig og i tråd med Varige veger- krav og anbefalinger, kan vi øke levetiden til asfaltdekkene fra 15 til 18 år.

Lapping/reparasjon:

Reparasjon av asfaltdekkene i tråd med krav og anbefalinger fra Varige veger vil redusere kostnadene.

ViaNova har også beregnet forbedring i kvalitet og forventet innsparing ved at kommuner og privat sektor tar i bruk resultatene fra Vegvesenets FoU-program. 

Innsparing på lang sikt

Konsekvensene av å bygge vegen med god eller dårlig kvalitet viser seg gjerne ikke før etter 10 år. Selv om Vegvesenet allerede har innført nye krav og tatt i bruk mange av anbefalingene fra FoU-programmet Varige veger, kan vi derfor ikke regne med å innkassere de store gevinstene av arbeidet før om 10-15 år.

 

- Vi er svært fornøyd med at vi har fått dokumentert et stort innsparingspotensiale som følge av forskning og utvikling på vegbygging, som jo er et av Vegvesenets kjerneområde. Beregningene understreker hvor viktig det er å prioritere teknisk gode og langsiktige løsninger på tross av stramme budsjetter og noen ganger ønske om raske løsninger, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik som har ledet styringsgruppen for Varige veger.

Denne saken ble første gang publisert 22/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017