Vinterstøping:

Kan være millioner å spare på vinterbygging

Statnett Nord bruker 10 millioner kroner i året på å rehabilitere betongfundamenter i Nord-Norge. Ny forskning kan bidra til å redusere vedlikeholds- og utbyggingskostnader.

Statnett samarbeider med Norut Narvik og Narvik-bedriftene HeatWork og Prestjord Maskin om FoU-prosjektet vinterstøping.
Statnett samarbeider med Norut Narvik og Narvik-bedriftene HeatWork og Prestjord Maskin om FoU-prosjektet vinterstøping. Foto: Heatwork
Sist oppdatert

– Det er langt fram. Målet er at vi i framtiden kan støpe betongfundamenter om vinteren, og av en slik kvalitet at de tåler mer kulde og svingninger i temperaturen. Vinterstøping kan føre til at byggesesongen øker med to til tre måneder, og det kan bidra til reduserte utbyggingskostnader siden byggetiden reduseres. I tillegg håper vi å begrense rehabiliteringsbudsjettet, sier Bergit Svenning, driftsgruppeleder i Statnett Nord SF.

Statnett er ofte forhindret fra å bygge om vinteren. Deler av strekningen Balsfjord-Skaidi kan for eksempel ikke bygges ut om sommeren fordi det må tas hensyn til restriksjoner på grunn av reindriftsnæringen.

Vinterstøping

Statnett samarbeider med Norut Narvik og Narvik-bedriftene HeatWork og Prestjord Maskin om FoU-prosjektet vinterstøping. Forskningen utføres av ColdTech, som skal bidra med ny kunnskap om betongstøping og herding i lave temperaturer for å sikre at Statnett støper betongfundamenter av høy kvalitet vinterstid.

Statnett er ofte forhindret fra å bygge om vinteren. Deler av strekningen Balsfjord-Skaidi kan for eksempel ikke bygges ut om sommeren fordi det må tas hensyn til restriksjoner på grunn av reindriftsnæringen.
Statnett er ofte forhindret fra å bygge om vinteren. Deler av strekningen Balsfjord-Skaidi kan for eksempel ikke bygges ut om sommeren fordi det må tas hensyn til restriksjoner på grunn av reindriftsnæringen. Foto: Heatwork

Statnett planlegger å investere 50 til 70 milliarder kroner de kommende 10 årene.

– Det er derfor viktig med forskning som sikrer fornuftig bruk av fellesskapets midler, sier Svenning.

Utsatt pga varm vinter

Fem forskere fra ColdTech er involvert i arbeidet. Det hører med til historien at prosjektet er blitt ett år forsinket på grunn av for varmt vær vinteren 2014-15. Varmt vær gjorde det umulig å gjennomføre de nødvendige målingene. Statnett Nord venter på en rapport fra ColdTech i løpet av oktober, som skulle ha kommet i vår.

Prosjektet viser at det er nødvendig å varme opp berggrunnen før man støper. Deretter gjelder det å varme opp betongen via en rørstruktur i betongen.
Prosjektet viser at det er nødvendig å varme opp berggrunnen før man støper. Deretter gjelder det å varme opp betongen via en rørstruktur i betongen. Foto: Heatwork

Varmeleverandør

– Prosjektet har vært veldig spennende, og vi har fått bekreftet at vårt utstyr virker optimalt, sier Reidar J. Schille, daglig leder i Narvik-bedriften HeatWork.

Vinterstøping kan føre til at byggesesongen øker med to til tre måneder, og det kan bidra til reduserte utbyggingskostnader i følge, Bergit Svenning, driftsgruppeleder i Statnett Nord SF.
Vinterstøping kan føre til at byggesesongen øker med to til tre måneder, og det kan bidra til reduserte utbyggingskostnader i følge, Bergit Svenning, driftsgruppeleder i Statnett Nord SF. Foto: Trond Isaksen, Statnett
Prosjektet har vært veldig spennende, og vi har fått bekreftet at vårt utstyr virker optimalt, sier Reidar J. Schille, daglig leder i Narvik-bedriften HeatWork.
Prosjektet har vært veldig spennende, og vi har fått bekreftet at vårt utstyr virker optimalt, sier Reidar J. Schille, daglig leder i Narvik-bedriften HeatWork. Foto: Heatwork

– Teknologien har vært tilgjengelig lenge. Det nye er at det er gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid som viser at maskinen og metoden til oppvarming av berg og betong fungerer, sier Schille.

Prosjektet viser at det er nødvendig å varme opp berggrunnen før man støper. Deretter gjelder det å varme opp betongen via en rørstruktur i betongen.

– Maskinene tilfører riktig temperatur til all betong uansett utetemperatur, sier Schille.

Narvik-entreprenør

Med denne metoden reduseres herdetiden med opptil 85 prosent målt mot vanlige støpemetoder, støpearbeidet blir fortere ferdig og får riktig kvalitet. Entreprenørfirmaet Visinor fra Narvik har støpt fundamenter for Statnett-utbyggingen på 420 kV-ledningen på strekningen Ofotoen-Kvandal, og har for første gang unngått permitteringer vinterstid på grunn av kulde.

Forfatteren, Atle Christiansen fra Mediepartner AS, har skrevet artikkelen for Forskningsrådet.

Teknologien har vært tilgjengelig lenge. Det nye er at det er gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid som viser at maskinen og metoden til oppvarming av berg og betong fungerer.
Teknologien har vært tilgjengelig lenge. Det nye er at det er gjennomført et forsknings- og utviklingsarbeid som viser at maskinen og metoden til oppvarming av berg og betong fungerer. Foto: Heatwork

Denne saken ble første gang publisert 11/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017