Karbonfangstmålet i sikte

Regjeringen har godkjent forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik. Dermed er de nærmere målet om en sementfabrikk med fullskala karbonfangst.

Verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk vil inspirere hele bygg- og anleggsindustrien, tror Norcem og eier HeidelbergCement. Foto: Norcem
Verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk vil inspirere hele bygg- og anleggsindustrien, tror Norcem og eier HeidelbergCement. Foto: Norcem
Sist oppdatert

Målet med forprosjektet er å få en detaljert oversikt for å kunne fatte en beslutning om investering i prosjektet. Studiet vil være ferdig i slutten av august i 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen kommer med innstilling til Stortinget om å realisere prosjektet. Hvis det foreligger en investeringsbeslutning våren 2020, vil prosjektet gå inn en treårig byggefase.

Verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst kan være i drift fra og med 2024.

Skimter mållinjen

– Selv om det formelt gjenstår flere trinn i prosessen, føler jeg at vi skimter mållinjen. Vi har tro på teknologien, har bevist at den fungerer, og er sikre på at dette skal vi få til. Skal målene i Paris-avtalen nås, må vi sammen våge å satse på ny industriutvikling, mener Per Brevik, direktør for bærekraft og alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe.

Kommende fase

Norcem vil i nært samarbeid med partnerne Aker Solutions, Norconsult, Norsk Energi og FLSmidth, utvikle detaljerte planer for realiseringen av prosjektet.

– Vi ser frem til den kommende fasen. Vi er på god vei, og nå gjelder det å få nøye planlagt utbyggingen av karbonfangstanlegget, slik at vi reduserer usikkerhet og øker kostnadseffektiviteten for alle parter, sier Per Brevik.

Karbonnøytral betong

Etableringen av verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk vil være en stor inspirasjon for hele bransjen. For Norcem og eier HeidelbergCement, vil anlegget representere et viktig steg mot karbonnøytrale betongprodukter.

– Som en av verdens største produsenter av byggematerialer, er vi fast bestemte på å bidra til å redusere karbonfotavtrykket som betong fører med seg ytterligere. Realiseringen av anlegget i Brevik vil være et stort skritt for industrien i riktig retning, avslutter Brevik.