Kjøretøysperrer for nordisk klima

Det nye regjeringskvartalet har stort behov for bevegelige kjøretøysperrer tilpasset vårt klima.

Prosjekt Nytt Regjeringskvartal har kartlagt en rekke utfordringer knyttet til slike sperretrinn i et nordisk klima med mye kulde, snø og salt.
Prosjekt Nytt Regjeringskvartal har kartlagt en rekke utfordringer knyttet til slike sperretrinn i et nordisk klima med mye kulde, snø og salt. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert

Nå inviterer Statsbygg til digital dialogkonferanse om et nytt innovasjonsprosjekt 26. august.

Det nye regjeringskvartalet skal være både åpent og trygt. Da er det nødvendig med bevegelige kjøretøysperrer, som kan sikre og regulere trafikken inn og ut av området.

Etter å ha gjennomgått eksisterende sikringsprosjekter i Norge har prosjekt Nytt Regjeringskvartal kartlagt en rekke utfordringer knyttet til slike sperretrinn i et nordisk klima med mye kulde, snø og salt.

- Derfor ønsker vi å utvikle nye og bedre løsninger i det nye regjeringskvartalet. Vi ser også at det er et stadig økende behov for bedre tilpassede kjøretøysperrer i andre nordiske prosjekter. Målet er å ende opp med et produkt som har lengre levetid på grunn av mindre slitasje, og som er vesentlig enklere å drifte og vedlikeholde enn dagens løsninger, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i prosjekt Nytt Regjeringskvartal.

Statsbygg inviterer nå til digital dialogkonferanse om innovasjon av kjøretøysperrer. På konferansen vil Statsbygg informere om innovasjonsprosjektet og rammene for markedsdialogen.

Denne saken ble første gang publisert 21/08 2020, og sist oppdatert 20/08 2020