Skal forsøke å fange opp utfordringene korona-smitten har skapt

Statens vegvesen tilpasser nå sine utbyggingskontrakter slik at korona-situasjonen kan ivaretas.

Forhold som prissvingninger og ressurstilgang skal bli tatt hensyn til i "korona-kontraktene", sier direktør for utbygging, Kjell Inge Davik.
Forhold som prissvingninger og ressurstilgang skal bli tatt hensyn til i "korona-kontraktene", sier direktør for utbygging, Kjell Inge Davik. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

– Som byggherre har Vegvesenet et ansvar for å skape forutsigbarhet. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre nye konkurranser som om korona-situasjonen «ikke finnes». Derfor tar vi nå grep i våre kontrakter for å fange opp situasjonen så godt vi kan, sier direktør for Utbygging, Kjell Inge Davik på vegvesenets nettsider.

Vegvesenet setter nå store ressurser inn for på denne måten å ivareta både leverandører og egen organisasjon i en krevende situasjon.

300 000 årsverk jobber i bygg og anleggsbransjen i Norge. Samtidig er Statens vegvesen Norges største byggherreorganisasjon.

– Det er viktig at vi tar vårt ansvar for å holde hjulene i gang, sier Davik.

Usikre tider

Vegvesenet er avhengig av at entreprenørene klarer å gi tilbud selv om korona-situasjonen skaper usikkerhet. Men entreprenørene opplever det som vanskelig å gi forpliktende tilbud uten forbehold i denne situasjonen.

Korona-viruset har skapt utfordringer for oss alle. Både med tanke på mindre forutsigbar tilgang på arbeidskraft og store valuta- og prissvingninger, som igjen fører til store prisendringer for varer.

– Vi tar nå en gjennomgang av kontraktsmalene våre for å justere bestemmelser som skal forsøke å fange opp utfordringene korona-smitten har skapt, sier Davik.

Prissvingninger og ressurstilgang

Vegvesenet ser nå på hvordan store prissvingninger på varekjøp kan reguleres i kontraktene.

I tillegg ser Vegvesenet på hvordan tidsfrister kan reguleres når vi opplever store utfordringer med å sikre tilstrekkelig bemanning på veganleggene dersom ansatte blir syke eller havner i korona-karantene.

Force Majeure

I inngåtte kontrakter kan entreprenøren legge fram krav om såkalt force majeure (forhold som står utenfor kontraktspartenes kontroll) for å dekke forsinkelser.

I nye kontrakter er korona-situasjonen kjent ved tilbudsinnlevering, og da er korona-situasjonen som sådan ikke grunnlag for force majeure.

– Men hva innebærer det egentlig at korona-situasjonen er «kjent»? I realiteten betyr det at begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, og at denne usikkerheten er vanskelig å beregne konsekvensen av i et tilbud. Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses denne situasjonen så langt det lar seg gjøre, sier Davik.