Bane nor:

Trodde du at utbygging av jernbane på Østlandet var satt på pause?

Skal inngå InterCity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

En Cat og en Volvo i aksjon i en av tunnellåpningene på den nye strekningen Larvik - Porsgrunn.
En Cat og en Volvo i aksjon i en av tunnellåpningene på den nye strekningen Larvik - Porsgrunn. Foto: Bane Nor
Sist oppdatert

I september i år kortes reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik på Vestfoldbanen ned med 20 minutter. Neste InterCity-prosjekt ut er Follobanen. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski åpner i 2021 og halverer reisetiden til 11 minutter.

Kontrakter for 60 milliarder

I løpet av de neste tre årene planlegger Bane NOR å gå i markedet med kontrakter for 60 milliarder kroner for bygging av nye dobbeltsporparseller på Østlandet, forteller de på sine nettsider.

- Det omfatter byggeprosjekter på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen, forteller markeds- og kontraktsdirektør Henning Scheel i Bane NOR.

Bane NOR er byggherre for InterCity-prosjektene og det er entreprenører som utfører byggearbeidene.

Dette er status nå:

Vestfoldbanen

Larvik-Porsgrunn: Dobbeltsporet er ferdig bygd og skal gi de reisende 20 minutter kortere reisetid. Status: Åpner for trafikk 24. september.

Nykirke Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen. De to prosjektene vil gi sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, ca. 10 minutter kortere reisetid og to tog i timen mellom Drammen og Tønsberg. Noen år senere får de reisende fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg. De to dobbeltsporprosjektene er ferdige i henholdsvis 2024 og 2025.

Status: De første kontraktene er signert i Drammen og Bane NOR er ute i markedet med den første store entreprisen. Kommunene har vedtatt reguleringsplanene for begge strekningene.

Østfoldbanen

Follobanen: Prosjektet, som er ferdig i 2021,gir ti minutter kortere reisetid Oslo-Ski og frigjør «gamle» Østfoldbanen som linje for lokaltog.

Status: To tunnelboremaskiner får gjennomslag mot Oslo i september i år.

Sandbukta-Moss-Såstad: Gir sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Rygge.Ny jernbanestasjon i Moss, kortere reisetid og flere avganger. Moss stasjon får god kapasitet slik at det på sikt kan kjøres åtte tog i timen mellom Oslo og Moss. Ferdig 2024.

Status: Prosjektet har startet med forberedende byggearbeider. Det pågår nå konkurranse om den store utbyggingsentreprisen.

Haug-Sarpsborg: To tog i timen til Sarpsborg og kortere reisetid. Ferdig innen 2029.

Status: Nye grunnundersøkelser mellom Haug og Seut høsten 2018. Forslag til kommunedelplaner for Fredrikstad-Sarpsborg legges på høring i 2019.

Dovrebanen

Venjar-Eidsvoll-Langset: Dovrebanen kobles til Gardermobanen med nytt dobbeltspor: Kortere reisetid og bedre punktlighet. Ferdig 2023.

Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika: To prosjekter langs Mjøsa gir sammenhengende moderne dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika ved Hamar. Flere avganger og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar/Trondheim. Ferdig 2026.

Status: Forberedende arbeider og planlegging.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet: En halv times reisetid til Hønefoss, Bergensbanen kortes ned med en time. Ny parsell på E16. Ferdig 2029.

Status: Fortsetter som planlagt

Denne saken ble første gang publisert 19/07 2018, og sist oppdatert 23/07 2018