Krimenheten skal hindre sosial dumping i anlegg

– Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er som kreft.

Allerede da statsbudsjettet ble lagt frem, kunne vi lese om en melding fra vegdirektøren om at det skulle opprettes en nasjonal enhet mot sosial dumping i anleggsektoren. Nå er det klart at krimenheten får ansvaret.
Allerede da statsbudsjettet ble lagt frem, kunne vi lese om en melding fra vegdirektøren om at det skulle opprettes en nasjonal enhet mot sosial dumping i anleggsektoren. Nå er det klart at krimenheten får ansvaret.
Sist oppdatert

For få dager siden kom nyheten om at Statens vegvesen lanserer ny varslingskanal der du som publikum anonymt kan tipse om anlegg- og transportkriminalitet.

Fra tidligere kjenner vi Vegvesenet sin krimenhet som ble grunnlagt i fjor for å avdekke kriminell aktivitet innen trafikant- og kjøretøyområdet i Norge.

I dag kommer altså nyheten om at det i praksis vil bli Vegvesenets krimenhet som nå også får ansvar for kriminalitet innen vegområdet. Enheten har frem til nå konsentrert seg om trafikant- og kjøretøykriminalitet.

– Krimenheten har vist seg som en særs kompetent gruppe som leverer konkrete resultater. Den kompetansen de besitter er det naturlig at vi utnytter for også å komme kriminalitet på anleggene til livs, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Krimenheten skal være støtteenhet til resten av Vegvesenets organisasjon.

Vegdirektøren har også besluttet at regionene øremerker tilstrekkelig med fagressurser innen sosial dumping.

Nulltoleranse

– Vegvesenet er landets største byggherre på anleggssiden. Det betyr at vi har et særlig stort ansvar for at sosial dumping og kriminalitet ikke finner sted på våre anlegg. Her har vi absolutt nulltoleranse, sier Moe Gustavsen.

– Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er som kreft. De grepene vi nå tar kan ses på som at vi tar ytterligere grep for å forebygge, vi gir oss enda bedre mulighet til å avdekke og hindre spredning av sykdommen og vi blir enda bedre i stand til å operere vekk ondartede svulster, legger han til.

Med bakgrunn i Riksrevisjonens kartlegging av manglende kontroller og interne tilbakemeldinger har Vegdirektoratet tatt initiativ til å styrke etatens innsats mot sosial dumping og kriminalitet, forteller Moe Gustavsen.

 

Denne saken ble første gang publisert 16/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017