E6 Helgeland sør:

Kutter de mest prekære vegstrekningene

Har betalt bompenger siden september 2017 til ingen nytte

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen ca. 9,7 kilometer lengst sør på strekningen
Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen ca. 9,7 kilometer lengst sør på strekningen Foto: Vegvesen
Publisert Oppdatert

I fjor ble det satt opp to bompengestasjoner, en nord og en sør for kommunesenteret Trofors i Grane på Helgeland. De skulle være kommunens bidrag til den store utbedringen av E6 på Helgeland.

Bompenge-bom

Bilister og vogntog har siden september i fjor betalt henholdsvis 31 og 76 kroner hver gang de passerer.

Pengene skulle blant annet gå til å utbedre den, mange mener er den dårligste delen av E6 gjennom Nordland, nemlig den delen av E6 som går langs Majavatn helt sør i fylket.

– Enkelte steder heller veien feil vei, og hver gang det er glatt så ligger det trailere på siden av veien, fortalte Bjørn-Ivar Lamo, ordfører i Grane, til NRK.

Men strekningen er nå kuttet

De to sørligste E6 Helgeland sør-parsellene, Flym – Kappfjellia (5,5 km) og Nord Trøndelag grense – Majahaugen (4,2 km) blir tatt ut av prosjektet.

Årsaken er at prosjektet blir dyrere å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen, hvor den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet. Den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen Svenningelv–Lien, ved nedre Svenningdal. På grunn av disse planlegges nå vegen etter ny linje på steingrunn, for å redusere kostnadene og usikkerheten, forteller vegvesenet.

–Men kostnadsreduksjonen er ikke tilstrekkelig, og derfor må vi ta ut opsjonsparsellene. Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Nesten 10 mil kuttes

Stortingsproposisjonen som ligger til grunn for finansieringen av E6 Helgeland sør forutsetter kostnadsstyring gjennom bruk av opsjonsvilkår i kontrakten.

Parsellene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen ca. 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensa til Nord-Trøndelag.

Statens vegvesen signerte 9. februar kontrakt 2017 med Skanska verdt nærmere 2,9 milliarder kroner.