Tror fortsatt på økt kvinneandel

AF Gruppen har som en av ti norske bedrifter inngått samarbeid med #HunSpanderer om et treårig forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

Isabelle Ringnes (ja, hun er datteren til Christian Ringnes) og #HunSpanderer fokuserer på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier.
Isabelle Ringnes (ja, hun er datteren til Christian Ringnes) og #HunSpanderer fokuserer på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier. Foto: Fredrik Myhre/AF Gruppen
Sist oppdatert

Kjønnsbalanse, andel kvinner i topp- og linjeledelse, lønnsforskjeller, karrieremuligheter og turnover, er blant indikatorene som skal måles. Det er Forskningssenteret CORE som fram til 2021 skal gjennomføre forskningsprosjektet på vegne av #HunSpanderer med Isabelle Ringnes som krumtapp.

Underveis i prosjektet skal de ti bedriftene som deltar i samarbeidet dele erfaringer og få innsyn i hverandres utvikling. AF Gruppen deltar som eneste entreprenør i forskningsprosjektet.

Mest attraktiv

Tallene viser en ujevn kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen. Mens stadig flere kvinner studerer Bygg og Miljøteknikk, har ikke kvinneandelen i entreprenørselskapene økt i samme takt.

I begynnelsen av 2018 nedsatte AF Gruppens konsernledelse en prosjektgruppe for å jobbe langsiktig med å øke kvinneandelen i AF, og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn.

Analyse av egne data, intervjuer med ansatte og forskning skal danne grunnlag for tiltak som skal bidra til økt kvinneandel i AF Gruppen framover.

– Tilfredshetsundersøkelser blant medarbeidere viser at kvinner trives godt i AF, og Universums undersøkelse blant studenter viser at AF Gruppen er bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant både kvinner og menn, sier konsernsjef Morten Grongstad.

Men Grongstad er likevel ikke fornøyd.

– Vi må erkjenne at vi ligger på et bunnivå når det gjelder kvinneandelen på bare 7,5 prosent. Vi er sikre på at økt kvinneandel vil øke AF Gruppens lønnsomhet, og forskningsprosjektet som nå er igangsatt skal bidra til å realisere tiltakene med størst effekt.

Ingen enkel oppskrift

De fleste bedrifter er opptatt av likestilling, og mange bedrifter iverksetter tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Men ifølge McKinseys undersøkelse «Women in the Workplace» fra 2016 lykkes kun 16 prosent av selskapene som prøver. Det største problemet er at de fleste implementerer enkelttiltak uten å gjøre noe med bedriftskulturen.

– I AF tror vi bedriftskulturen endres gjennom økt bevisstgjøring og blant annet har vi allerede gjennomført et større arrangement med de ansatte i AF der ubevisst diskriminering sto på agendaen. Vi fikk mange viktige tilbakemeldinger som vi tar med oss inn i det videre arbeidet, sier Grongstad.

Viktig bransje

Isabelle Ringnes har blant annet grunnlagt TENK og #HunSpanderer, og er en forkjemper for likestilling innen teknologibransjen. Hun mener bygg- og anleggsbransjen preges av menn på nesten alle stillingsnivåer, og er fornøyd med at AF Gruppen er blant de ti partnerne i forskningsprosjektet.

– Bygg- og anleggsbransjen er spennende og viktig. Bransjen er med på å forme samfunnet generelt og lokalmiljøer spesielt. Derfor er det så viktig å få inn flere kvinner i bransjen, slik at løsningene som utvikles svarer på alles behov, sier Ringnes.

Vet for lite

– Er det ikke forsket masse på dette temaet før?

– Jo, men altfor lite på løsningene. Det er for eksempel mange «best practice»-tiltak man kan gjennomføre for å øke kjønnsbalansen. Men det er ikke alltid man kan si at tiltak X har ført til effekt Y. Vi vet altfor lite om hva som egentlig fungerer, mener Isabelle Ringnes.

– Er du sikker på at økt kvinneandel øker lønnsomheten?

– Det finnes mye forskning og analyser fra de største konsulenthusene i verden på at kjønnsbalanse og mangfold generelt gir bedre lønnsomhet. Det er tidligere blitt stilt spørsmål om dette kan bevises, men et økende antall studier peker i den retningen, altså direkte effekt av kjønnsbalanse på lønnsomhet.

Alle behov?

– Kan det dokumenteres at flere kvinner i bygg og anlegg skaper løsninger som svarer på alles behov?

– Nei, ikke så vidt jeg vet, men det er nok av eksempler rundt i verden som indikerer det motsatte. For eksempel hvordan kvinner ofte opplever bygninger som kalde, fordi de er oppvarmet med en manns grunntemperatur i tankene. Den er jo gjennomsnittlig høyere enn kvinnens.

– Selv opplever jeg stadig i møter at stolene er laget for menn som er tyngre enn meg, og mister følelsen i beina, fordi de dingler i luften.

– Dette er bare to banale eksempler jeg kommer på i farta, men ser man nøyere etter finnes flere eksempler på hvordan omgivelser appellerer mer til menn enn kvinner.

Denne saken ble første gang publisert 03/10 2018, og sist oppdatert 02/10 2018