Langøya – massedeponi med lys fremtid

Langøya er et av Europas største deponi for forurensede masser og miljøfarlig avfall. Entreprenørfirmaet Carl C. Fon tar seg av materialhåndteringen og anleggsarbeidet på øya.

Carl C. Fon anlegg generell generelt hjullaster gravemaskin dumper
Carl C. Fon anlegg generell generelt hjullaster gravemaskin dumper
Publisert Oppdatert

I dag er Carl C. Fon en av Vestfolds største maskinentreprenører med 100 ansatte og en årlig omsetning på rett under 200 millioner kroner. Det er også en av de største, om ikke største kundene til Nanset Standard, Hitachi og Bell-importøren med hovedsete i Larvik.

Bedriften er så vidt inne i sitt andre år på Langøya - av totalt fem. Det hører med til historien at entreprenøren som hadde jobben før Carl C. Fon opprinnelig var forespeilet en tre år lang jobb som til slutt ble til 17. - Langøya har jo en relativt lang tidshorisont som deponi. Slik det ligger an i dag er jeg nok pensjonist når øya omsider er fylt opp og virksomheten her ute opphører, trolig rundt 2030, men om vi kommer til å være her ute så lenge gjenstår å se. Foreløpig har det gått bra, forteller Carl Christian Fon. Bedriften hans var én av fem som ble forespurt om denne jobben, som har en omsetningsverdi på mellom 20 og 25 millioner kroner i året.

Nylig vant også bedriften et oppdrag i forbindelse med tildekking av det nordre deponiet, som nå er fylt opp til havnivå (kote 0) med farlig uorganisk avfall og et lag med steinmasser. Opp på disse steinmassene skal det nå legges en membran, et lag med lett forurensede masser (helt opp til kote 18), samt en ny membran som skal sveises fast oppå den nedre membranen. Et oppdrag som gir en tilleggsomsetning på mellom fem og seks millioner kroner. Dette oppdraget skal være ferdig 15. juni.

NOAH

Båtturen tar ikke lang tid og det første som slår en besøker er at øya ser overraskende ren ut, selv i begynnende vårløsning. En velholdt og moderne administrasjonsbygning ligger rett ved kaia og det er også rent og ryddig rundt bebyggelsen, som består av flere bygninger, siloer og lagre.

På Langøya er det NOAH som regjerer, et selskap som Staten etablerte i 1991, men som i 2003 ble kjøpt av Gjelsten Holding AS. Det er altså en privateid avfallshåndterer som tar hånd om store mengder farlig avfall, forurensede masser, sedimenter og riveavfall. Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) ga i fjor tillatelse til at anlegget kan ta imot opp mot én million tonn farlig avfall, halvparten farlig uorganisk avfall, halvparten ordinært uorganisk avfall.

Kalkstein

Langøya har en spesiell geologi som gjør den godt egnet til formålet. Øya består av kalkstein, som ble dannet for 300-500 millioner år siden. Fra 1899 ble det startet opp industrielt uttak av kakstein, en virksomhet som fortsatte helt frem til 1985. Da var det tatt ut 45 millioner tonn stein, som gikk til sementproduksjonen på Slemmestad. Fortsatt har øya mellom fem og seks millioner tonn uttatt stein liggende, bare i én av haugene på øya er det 2,5 millioner tonn. Kalkstein har den egenskapen at den holder godt på vann og det var også bakgrunnen for at Norcems gamle steinbrudd ble valgt som et godt egnet sted for deponering av farlig avfall. Alt avfallet som kommer til øya blir behandlet og gjort om til stabilt og miljøtrygt bygningsmateriale (gipsplater) som blir brukt til å fylle opp de store kraterne.

Les mer om Langøya og Carl C. Fon i AnleggsMagasinet nummer 3 som gis ut fredag 9. april. I mellomtiden kan du klikke deg inn på bildegalleriet til høyre.