Lyst ut: Bygging av døgnhvileplass E39 Lohnelier i Kristiansand.

Området avsatt for døgnhvileplass er i overkant av 11 000 kvadratmeter.

I dette store kryssområdet ved Lohnelier vest i Kristiansand kommune er det for døgnhvileplass avsatt i overkant av 11 000 kvadratmeter. I tillegg til to områder for energistasjoner og serviceanlegg på omtrent 19 000 kvadratmeter.
I dette store kryssområdet ved Lohnelier vest i Kristiansand kommune er det for døgnhvileplass avsatt i overkant av 11 000 kvadratmeter. I tillegg til to områder for energistasjoner og serviceanlegg på omtrent 19 000 kvadratmeter. Foto: Nye Veier
Publisert

Nye Veier har lyst ut konkurranse om døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg E39 Lohnelier, Kristiansand.

Høsten 2020 vil det bli gjennomført en offentlig anskaffelse på konsesjonskontrakt for etablering og drift av døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg.

11 mål døgnhvileplass

Området avsatt for døgnhvileplass er i overkant av 11.000 kvadratmeter, mens to områder for energistasjoner og serviceanlegg er til sammen omtrent 19.000 kvadratmeter.

Illustrasjon fra reguleringsplan.
Illustrasjon fra reguleringsplan. Foto: Nye Veier

Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for en fremtidig næringsutvikling på Lohnelier. Det etableres et stort kryssområde på Lohnelier med tilhørende funksjoner som kollektivholdeplasser, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og energistasjoner for både fossilt brennstoff og elektrisitet.

Vest for krysset er det beregnet en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 19 800 kjøretøy per døgn.

Illustrasjon veigeometri Lohnelier kryssområde.
Illustrasjon veigeometri Lohnelier kryssområde. Foto: Nye Veier
Det er gult skravert område oppe til venstre i bildet som er avsatt til døgnhvileplass. De to lilla områdene midt i motivet til venstre er beregnet på serviceanlegg. Illustrasjon fra reguleringsplan.
Det er gult skravert område oppe til venstre i bildet som er avsatt til døgnhvileplass. De to lilla områdene midt i motivet til venstre er beregnet på serviceanlegg. Illustrasjon fra reguleringsplan. Foto: Nye Veier

Nye Veier AS bygger ny, trafikksikker E39 fra Fidjane vest for Kristiansand sentrum til Døle bru lengst øst i Lindesnes kommune i Agder.

Veistrekningen er 19 kilometer og bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Strekningen skal åpnes i 2022.

Delstrekningen er en del av Nye Veiers portefølje som omfatter å realisere ny, trafikksikker hovedvei mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.