Lyst ut:

Norgeshistoriens største anleggskontrakt

Det nye Sotrasambandet vil koste ti milliarder kroner å bygge og skal stå ferdig i 2026.

OPS-kontrakten består av ny Sotrabru, tre mindre bruer, fire tunneler og ny firefelts vei.
OPS-kontrakten består av ny Sotrabru, tre mindre bruer, fire tunneler og ny firefelts vei. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

- Norgeshistoriens største anleggskontrakt skal løse opp flaskehalser og blir en stor forbedring for alle som er avhengige av bilen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det er en stor og vanskelig utbygging med mye trafikk i området, så entreprenøren får en krevende oppgave
Jon Georg Dale

Lille julaften ble Norges hittils største anleggskontrakt lyst ut:

Konkurransen om å bygge ut rv.555 Sotrasambandet består av ny firefelts veg med ny Sotrabru, tre mindre bruer og 4 toløpstunneler samt egne felt for kollektivtrafikk samt gang- og sykkelveg.

Den gamle Sotrabrua blir en lettvekter i forhold til den nye.
Den gamle Sotrabrua blir en lettvekter i forhold til den nye. Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Og prisen:
10 milliarder kroner!

Rv.555 Sotrasambandet:

Finansiering Stat, Bompenger
Totalkostnad 10,00 mrd. kr
Omtalt i NTP 2006-2015
Endelig kontrakt skal signeres høsten 2021.

Vegen har i dag varierende standard, og 30.000 biler bruker den. Dagens bru er eneste veg over til Øygarden, og mange opplever køer når de skal til og fra arbeid.

Ansvar i 25 år

Utbygginga av Sotrasambandet skal gjennomføres med offentleg-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det inneberer at et selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehold i 25 år.

Utbygginga av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten i norsk historie. - Jeg håper dette er en god førjulsgave til hele Sotra-samfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale
Utbygginga av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten i norsk historie. - Jeg håper dette er en god førjulsgave til hele Sotra-samfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Henrik Jonassen/SD

Byggestart 2021

De som velger å gi tilbud skal deretter gjennom en prekvalifisering før en leverandør blir valgt. Det legges opp til at spaden går i jorda på prosjektet i 2021. Utbygginga er beregnet til å ta fem år.

Utlysingen er offisielt sendt ut 23.desember, men blir ikke tilgjengelig før etter nyttår pga helligdagene.