Tre kontrakter: Totalt to milliarder kroner

Bane NOR utlyser nå tre konkurranser for utbyggingen av Vestfoldbanen.

– Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier Eirik Harding Hansen, leder for kontrakt og anskaffelser for Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen.
– Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier Eirik Harding Hansen, leder for kontrakt og anskaffelser for Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
Publisert

Bane NOR utlyser nå tre konkurranser for utbyggingen av Vestfoldbanen i Drammen: ombygging av Drammen stasjon, spor, kontaktledningsnett og alt av elektro og telearbeid for 10 km nytt dobbeltspor.

De tre kontraktene som lyses ut nå har en samlet verdi på over to milliarder kroner.

Jobber mot signering og byggestart 2021

Målet er at de tre kontraktene som lyses ut nå blir signert i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidene samme vår, forklarer Eirik Harding Hansen. Han er leder for kontrakt og anskaffelser i utbyggingsprosjektet.

– Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier Harding Hansen.

Tre omfattende kontrakter

Kontrakt 1:
Omfatter all underbygning på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, og inkluderer blant annet ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua i Drammen fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rivearbeider, ombygging av en undergang og en kulvert, føringsveier, VA, veiomlegginger med mer.

Kontrakt 2:
Omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon, gjennom tunnelen på Vestfoldbanen mot Skoger.

Kontrakt 3:
Omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunnel og dagsone Skoger.

Viktig, godt planlagt bidrag

– Vi har lenge jobbet med mål om å få kontraktene ut i markedet våren 2020. Med korona-krisen som nå rammer næringslivet blir dette samtidig et viktig bidrag for å holde aktiviteten oppe i markedet, sier Hanne Stormo, som leder Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Hun håper de tre kontraktene fra utbyggingsprosjektet på Vestfoldbanen bidrar positivt i den store sammenhengen nå; til lysere fremtidsutsikter, trygging av arbeidsplasser og styrket mulighet til å holde hjulene i gang.