BA skal lære av industrien

Hele bygg- og anleggsbransjen må regne med at kompetanseoverføring fra mer industrialiserte bransjer blir enda viktigere framover, ifølge en forskningsrapport.

Rapporten oppsummerer forskningen på feltet, og viser hvordan norsk BA-næring kan hente ut gevinstene som ligger i industrialiserte bygg- og anleggsprosesser. Ill.foto: Geir Hasle
Rapporten oppsummerer forskningen på feltet, og viser hvordan norsk BA-næring kan hente ut gevinstene som ligger i industrialiserte bygg- og anleggsprosesser. Ill.foto: Geir Hasle
Publisert

BA-næringen er tradisjonelt sett på som en «håndverksnæring», men stadig flere ser fordelene som ligger i en overgang til mer industrialisert byggeproduksjon. Dette gjelder flere nivå i verdikjeden. Fordelene omfatter mer enn bare kostnadsreduksjon for aktørene.

En ny rapport oppsummerer forskningen på feltet, og viser hvordan norsk BA-næring kan hente ut gevinstene som ligger i industrialiserte bygg- og anleggsprosesser.

Spesielt underleverandører

– Eksempler på slik omstilling er allerede utviklede tematikker som LEAN-, skreddersøm- og ETO-tematikk, sier forsker Halvard Høilund-Kaupang ved SINTEF Byggforsk. Han er en av forfatterne bak rapporten «Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender».

Det er et stort potensial for automatisering i bygg- og anleggsnæringen, spesielt for underleverandører. Og det er mulig for små og mellomstore bedrifter å utnytte dagens avanserte automasjonsteknologi.

Ved å gå fra håndverk til industrialiserte prosesser kreves det blant annet at bedriften gjør en del grep:

• Finne den optimale graden av automatisering

• Fokusere på at IT-infrastruktur i verdikjeden er like viktig som utstyret

• Involvere håndverkerne i utviklingsprosessen

• Opplæring av operatører og operativ ledelse

Omstillingen fra manuelle til automatiserte prosesser er tett knyttet til diskusjonen om framtidens arbeidsplass og sysselsetting. Og hvilke ferdigheter kreves da av fremtidens aktører i BA-næringen? Hva skjer med lokalt eller nasjonalt forankrede håndverkstradisjoner?

Til «on-site»

Flere definisjoner av industrialisering har som sentralt poeng at en del av verdiskapingen skjer i en fabrikk.

– Vi har i denne rapporten dratt fram noen utviklingstrekk som kan ta produksjonen tilbake til, eller i nærheten av byggeplassen. For eksempel muliggjør teknologitrender som 3D-printing og robotisering industriell produksjon på stedet, på samme måte som ideer om «flying factories». Dette skaper nye muligheter for å kombinere lokal arbeidskraft og produksjon med industrialiserte prosesser, sier Høilund-Kaupang.

Få mer bra stoff først - abonner på AnleggsMagasinet, KLIKK HER