Strøken veikropp
med platebelastning

Med spesialutstyr for såkalt platebelastning sørger veietatens egne laboranter for godt, komprimert veiunderlag før asfaltering.

Utstyret gjøres klart til måling. (Foto: Kjell Wold)
Utstyret gjøres klart til måling. (Foto: Kjell Wold)
Sist oppdatert

I den senere tid har folk fra Statens vegvesens veglaboratorium i Skien vært på E134-kontroll i Kongsberg. Veiunderlagets bæreevne på den nye firefeltsveien over Damåsen må måles før entreprenøren kan legge asfalt.

Leses av på direkten

Sammen med prosjektets kontrollingeniør Teresa Gimenez Pomares var Thomas Wefall og Thomas Pedersen på prøvetaking langs veilinjen mellom Diseplass og Damåsen bruer.

Resultatene av prøvetakene kunne leses av nesten på direkten på skjermen som følger den spesialbygde bilen til Statens vegvesen.

God kropp

– Dette er presisjonsarbeid og viktig å gjøre så nøyaktig som mulig for best mulig resultat. Det er viktig at veikroppen er godt nok komprimert før asfaltering, forteller Thomas Wefall.

Platebelastningen som målingene kalles, sørger for å hindre hjulspor og setninger. Det er en klar økonomisk gevinst å gjøre målearbeidet grundigst mulig både for byggherren, entreprenøren og bilistene.

Det gir også en klar trafikksikkerhetsgevinst. Spesialbilen til laboratoriet i Skien er så ettertraktet at dens tjenester etterspørres mange andre steder også enn bare i Region sør. Platebelastning er en god forsikring for trygge veier.

Denne saken ble første gang publisert 24/07 2017, og sist oppdatert 21/07 2017