Mangler du dette, kan du få 10.000 kroner i bot

Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner.

Slik ser "byggekortet" ut. Illustrasjonsbilde er hentet fra byggekort.no
Slik ser "byggekortet" ut. Illustrasjonsbilde er hentet fra byggekort.no
Sist oppdatert

Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner, skriver de på sine nettsider.

Kan bli enda dyrere

Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet.

– Det er først og fremst virksomheter som bevisst forsøker å omgå kravene til HMS-kort som risikerer å få overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Formålet med HMS-kort er først og fremst å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på bygge- og anleggsplasser og i renholdsvirksomheter. Primærhensikten er at de ansvarlige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Å ha slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

For å få utstedt HMS-kort må virksomheten også være registrert i flere offentlige registre.

Kan være indikasjon på svart arbeid

– Manglende HMS-kort kan derfor være en indikasjon på at virksomheten opererer med svart arbeidskraft, ikke betaler lønn i tråd med aktuelle allmenngjøringsforskrifter eller på andre måter forsøker å unndra seg offentlige plikter. Brudd på HMS-kort pliktene er derfor viktig å håndheve strengt, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid innen bygg- og anlegg eller renhold har gyldig HMS-kort.

Kravet om HMS-kort gjelder både norske og utenlandske virksomheter. Også arbeidsgiverne selv og enkeltpersonforetak uten ansatte skal ha HMS-kort og risikerer overtredelsesgebyr dersom de ikke har det.

Ser mange brudd på HMS-kortplikten

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet nå innfører bruk av overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort er at vi over tid har sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Det vil også ha en preventiv effekt.

– At virksomheter risikerer strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet vil forhåpentligvis føre til at flere følger HMS-kort regelverket, sier Vollheim.

Denne saken ble første gang publisert 03/12 2017, og sist oppdatert 04/12 2017