Vegvesenet om totalentrepriser:

Markedet må modnes

Statens vegvesen ønsker flere totalentrepriser i bygging av nye veier, men markedet må modnes.

Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring, forklarer Bettina Sandvin som en respons på rapporten som Veidekke la frem under Arendalsuka.
Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring, forklarer Bettina Sandvin som en respons på rapporten som Veidekke la frem under Arendalsuka.
Sist oppdatert
Får entreprenøren selv ansvar for prosjektering innebærer det mer risiko.
Avdelingsdirektør Bettina Sandvin, Statens vegvesen.

Statens vegvesen ved avdelingsdirektør, Bettina Sandvin, svarer på rapporten Veidekke la frem tidligere i dag:

- Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring. Dette er noe vi skal få til i et samarbeid med anleggsbransjen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Konsulentselskapet Oslo Economics har laget en rapport for entreprenørselskapet Veidekke som ble lagt fram under Arendalsuka mandag.

Vegvesenet er enige i rapportens budskap, og er glad for at bransjen setter fokus på muligheter vi har for å finne gode måter å organisere utbygging og drift av veiene.

Økt risiko

I dag er det vanlige at Vegvesenet først prosjekterer og så inviterer entreprenører til å utføre det som er prosjektert. Dermed bærer byggherren risikoen for at underlaget er riktig.

Totalentrepiser passer ikke alle

Dette er også et sentralt poeng i rapporten fra Oslo Economics. Totalentrepriser passer ikke for alle prosjekter. Entreprenøren vil ta seg betalt for å bære risiko, og jo mer uavklart risikoforholdene er, jo høyere påslag vil entreprenørene kreve for å bære risikoen, heter det.

Oslo Economics skriver at Statens vegvesen generelt har bedre forutsetninger for å bære risikoen. Med en stor portefølje vil risikoen jevne seg ut, mens for en entreprenør kan det at et prosjekt blir vesentlig dyrere enn antatt ha store konsekvenser. Avklarte risikoforhold er derfor viktig i en totalentreprise, understrekes det i rapporten.

Kontrakt om bygging av nytt kryss til Gardermoen flyplass på E6 er nylig inngått som totalentreprise.

Fakta

Entrepriseformer:

Entrepriseform er en modell for organisering av arbeidet mellom byggherren, entreprenøren og den prosjekterende. Ansvarsdelingen er regulert gjennom fremforhandlete, balanserte kontrakts standarder. Det finnes to hovedformer for entrepriser, utførelsesentreprise og totalentreprise.

  • Utførelsesentreprise: Benyttes for alle typer entreprisearbeider uavhengig av størrelse og kompleksitet. Byggherren har prosjekteringsansvaret.
  • Totalentreprise: Her er entreprenørens forpliktelse utvidet til også å omfatte prosjekteringen. Totalentreprise er særlig egnet der risikoen som overføres til entreprenøren kan beskrives i detalj slik at entreprenøren kan prise denne på mest mulig korrekte forutsetninger.

Denne saken ble første gang publisert 17/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017