Fornebubanen: Nå kommer det første anleggsarbeidet

Marthinsen & Duvholt AS er engasjert til forberedende arbeider for tverrslagstunnel ved Fornebuporten.

Forberedende arbeider starter ved Fornebuporten etter sommeren.
Forberedende arbeider starter ved Fornebuporten etter sommeren. Foto: Multiconsult/Fornebubanen
Sist oppdatert

Fornebubanen engasjerer Marthinsen & Duvholt AS til forberedende arbeider for tverrslagstunnel ved Fornebuporten.

(Fornebuporten er den første av 3 stasjoner på vei ut over Fornebulandet. De to andre er ved Flytårnet og Fornebusenteret).

Masseforflytning, sprening og bolting

Oppdraget er prosjektets første anleggsarbeid på land. Arbeidene forventes å starte opp etter fellesferien, og oppdraget omfatter etablering av forskjæring (det vil si at vegetasjon fjernes, løsmasser graves vekk og så sprenger vi fra overflaten ned til tunnelnivå) og påhugg (sikring med bolter) for tverrslagstunnel med tilhørende riggområde ved Fornebuveien 50 på Fornebu i Bærum.

25 meter under bakken er det noe slikt de 8000 reisende i døgnet møter på Fornebuporten.
25 meter under bakken er det noe slikt de 8000 reisende i døgnet møter på Fornebuporten. Foto: Fornebubanen

To utslippsfrie maskiner

Arbeidet er en forberedende entreprise for tunneldriving av deler av Fornebubanen. Selve tunnelarbeidet forventes å starte opp på nyåret.

Pris: 16 milliarder kroner

Byggekostnadene for Fornebubanen er estimert til drøyt 16 milliarder kroner.
Dette tallet fremkommer i en ekstern kvalitetssikringsrapport (KS2) av prosjektet.
Etter planen legges det opp til statlig finansiering på opptil 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen.

Det er Oslo Kommune som er byggherre på Fornebubanen.