Maskinregisteret lansert

Felles bransjeregister for maskiner underlagt sakkyndig kontroll lansert i dag på Vei og Anlegg 2015.


Roar Sømoen, daglig leder Stiftelsen Sentralregisteret, forklarte hvordan det nyetablerte Maskinregisteret skal fungere.   
Roar Sømoen, daglig leder Stiftelsen Sentralregisteret, forklarte hvordan det nyetablerte Maskinregisteret skal fungere.    Foto: Njål Hagen
Sist oppdatert

Bakgrunnen for etableringen av et maskinregister har vært et ønske fra flere bransjeaktører i mange år. Behovet ble aktualisert igjen med en økende import av maskiner uten CE-merking.

Maskingrossisternes Forening (MGF) allierte seg med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og dannet en styringsgruppe som engasjerte Stiftelsen Sentralregisteret for å utvikle og drifte et slikt register.

Til å begynne med er det er det masseforflytningsmaskiner som skal registreres, men også andre maskiner som faller inn under sakkyndig kontroll skal registreres etter hvert.

Fordeler

Under lanseringen på Hellerudsletta ble det fra de involverte parter, maskinleverandører, maskinentreprenører, politi og forsikring, poengtert mange fordeler med registeret. Ikke minst er det en fordel for forsikringsbransjen, politi, tollvesenet og skattevesenet i forbindelse ved tyveri av maskiner.

– Det er i dag vanskelig å identifisere en stjålet maskin, noe som vil bli enklere med det nye maskinregisteret, sier Geir Vold hos Kripos.

Selve registreringen vil bli gjort i forbindelse ved kjøpet av maskinen. Etter hvert skal maskineieren selv kunne gjøre dette via reginn.no. Det vil bli utstedt et registreringsmerke for maskinen som inneholder et registreringsnummer og en QR-kode.

Denne koden kan enkelt scannes med smarttelefon og alle grunnopplysninger om maskinen som eierskap, CE-merking, forsikring og sakkyndig kontroll vil kunne leses av.

 

 

Et panel bestående av representanter fra MGF, MEF, EBA, politi, forsikring og maskinleverandører lanserte i dag, 6. mai, Maskinregisteret under Vei og Anlegg 2015.
Et panel bestående av representanter fra MGF, MEF, EBA, politi, forsikring og maskinleverandører lanserte i dag, 6. mai, Maskinregisteret under Vei og Anlegg 2015. Foto: Njål Hagen

Denne saken ble første gang publisert 06/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017