Kontrakter til 200 millioner til lokale entreprenører

Men Vestfold og Telemark fylkeskommune kunne ønsket seg et fryktelig mye større budsjett.

Mesta fikk den første rene fylkesveikonktrakten i det nye fylket, etter at fylkeskommunen overtok arbeidet med fylkesveier fra Statens vegvesen,
Mesta fikk den første rene fylkesveikonktrakten i det nye fylket, etter at fylkeskommunen overtok arbeidet med fylkesveier fra Statens vegvesen, Foto: Mesta
Sist oppdatert

8.mai signerte Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune tre veikontrakter til nærmere 200 millioner kroner.

Det dreier seg om driftskontrakt for nedre Telemark og to kontrakter for asfaltering i hhv. Vestfold og Telemark. I tillegg inngår han nå også kontrakt for utbedring av Tinnsjøtunnelene, med planlagt oppstart i mai.

Den første kontrakten for drift og vedlikehold av fylkesveier i det nye fylket signeres. Fra venstre: Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen; Tore Christensen, prosjektsjef, område sør, Mesta; Karl-Erik Verpe, prosjektleder, Mesta; Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel, miljø og mobilitet, fylkeskommunen.
Den første kontrakten for drift og vedlikehold av fylkesveier i det nye fylket signeres. Fra venstre: Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen; Tore Christensen, prosjektsjef, område sør, Mesta; Karl-Erik Verpe, prosjektleder, Mesta; Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel, miljø og mobilitet, fylkeskommunen. Foto: Tania RIpoll

Første rene fylkesveikontrakt

Den største av kontrakten er driftskontrakt for nedre Telemark. Dette er den første rene fylkesveikonktrakten i det nye fylket, etter at fylkeskommunen overtok arbeidet med fylkesveier fra Statens vegvesen, som følge av regionreformen.

Kontrakten er på 134 millioner kroner, og ble vunnet av Mesta. Selve arbeidet gjøres av lokale underleverandører.

Ønsker større budsjett

– Vi snart skal rulle ut 43 000 tonn med asfalt på veiene våre. Vi tror og satser på at dette bare er en start på veiløftet i vårt fylke, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg.

Men han innrømmer at de ønsker seg et fryktelig mye større budsjett og at året i år er eksepsjonelt, og det har medført harde prioriteringer.

YIT og Veidekke

8. mai ble det undertegnet to kontrakter, én for nedre/midtre Telemark, der entreprenøren er YIT, og én for Vestfold, der entreprenøren er Veidekke. Det er lokale avdelinger av de to selskapene som forestår arbeidet. Kontraktene er på til sammen 42 millioner kroner.

Tinnsjøtunnelene rassikres

Denne måneden starter i arbeidet med Tinnsjøtunnelene som har vært utsatt for is som faller ned på vegbanen. Derfor skal nå portalene til Jønjiljotunnelen og Presturatunnelen forlenges med ca. 20 m, på sydsiden av begge tunnelene.

Det er lokale entreprenører som er innstilt som vinnere av anbudskonkurransen: Sønstegård AS i Gransherad og Haugholt Anlegg’s service i Gjerstad. Kontrakten er på 15,5 millioner kroner.

Denne saken ble første gang publisert 15/05 2020, og sist oppdatert 14/05 2020