Veidekke går godt inn i 2016:

Milliardresultat i 2015

For hele 2015 ble omsetningen 24,5 milliarder kroner (23,9). Resultatet før skatt ble 1 043 millioner kroner (967), og resultatmarginen 4,3 %

Omsetning på 24,5 milliarder og et resultat på omtrent 1 milliard. Er ikke så mange som kan skilte med slikt.
Omsetning på 24,5 milliarder og et resultat på omtrent 1 milliard. Er ikke så mange som kan skilte med slikt. Foto: Veidekke
Sist oppdatert
Konsernsjef Arne Giske viser til god utvikling i fjerde kvartal og mener Veidekke får god fart inn i 2016. Foto: Veidekke
Konsernsjef Arne Giske viser til god utvikling i fjerde kvartal og mener Veidekke får god fart inn i 2016. Foto: Veidekke

God fart inn i 2016

Veidekke fortsatte den gode utviklingen i fjerde kvartal, og for hele 2015 endte omsetningen på 24,5 milliarder og resultatet på drøyt 1 milliard kroner. - 2015 var et godt år med fremgang for Veidekke. Vi har styrket våre posisjoner ved oppkjøp, vi har en kraftig økning i ordrereserven, vi har et sterkt boligsalg og en solid finansiell stilling. Dette gir oss god fart inn i 2016, sier konsernsjef Arne Giske.

Fjerde kvartal:

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal 2015 ble 7,3 milliarder kroner (6,6 i fjerde kvartal 2014) og resultat før skatt ble 376 millioner kroner (368). Det gir en resultatmargin på 5,1 % (5,6 %).

2015:

For hele 2015 ble omsetningen 24,5 milliarder kroner (23,9). Resultatet før skatt ble 1 043 millioner kroner (967), og resultatmarginen 4,3 % (4,1). Samlet ordrereserve var ved årsskiftet 24,8 milliarder kroner (16,8).

Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr 5,7 (6,3) for året. Veidekkes styre foreslår å øke utbyttet til 4,00 kroner pr aksje for 2015 fra 3,50 kroner i 2014.

Gjennomgående høy aktivitet

- For entreprenørvirksomheten har det vært gjennomgående høy aktivitet i fjerde kvartal. Vekst og volumøkning har særpreget byggvirksomheten, mens vi ser god lønnsomhets¬forbedring i anleggsdelen, forteller Giske.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i 2015 ble på 19,8 milliarder kroner (18,5), og resultatet 644 millioner kroner (549). Ordrereserven økte med 50 %, og var ved kvartalsslutt 23,7 milliarder kroner (15,8).

Solgte 1804 boliger

- Boligsalget har vært høyt både i Norge og Sverige, spesielt i hovedstadsområdene. Med høy salgsgrad, særlig i Sverige, jobbes det derfor for å få nye prosjekter ut i markedet, fortsetter Giske.

I eiendomsvirksomheten var omsetningen for 2015 på 2,1 milliarder kroner (2,3) og resultatet 306 millioner kroner (280).

Veidekke solgte 1804 boliger i året til en totalverdi på 6,5 milliarder kroner. Veidekkes andel utgjorde 1416 boliger (770). Ved kvartalsslutt var det totalt 2 381 boliger i produksjon hvor Veidekkes andel var 1 739, og salgsgraden var hele 90 % (82).

Det går fortsatt hett for seg med boliger og nå ses en sterkere trend i Sverige.
Det går fortsatt hett for seg med boliger og nå ses en sterkere trend i Sverige. Foto: Veidekke

Godt industrikvartal

Omsetningen i Veidekke Industri (asfalt, pukk og grus) ble for 2015 4,0 milliarder kroner (4,1), og resultat før skatt på 190 millioner kroner (210). Resultatet er imidlertid påvirket av svak lønnsomhet i Drift og Vedlikehold.

 

Veidekke ser en nedgang i antall skader på 22 % det siste året, H-verdien var 4,5 og sykefraværet 3,9 (tallene er for de siste 12 måneder pr. fjerde kvartal).

4 milliarder kroner i omsetning av asfalt, pukk og grus og et resultat før skatt på 190 millioner kroner. Foto: Veidekke
4 milliarder kroner i omsetning av asfalt, pukk og grus og et resultat før skatt på 190 millioner kroner. Foto: Veidekke

Denne saken ble første gang publisert 11/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017