Mindre ulykker med hansker og briller

Den sære overskriften stemmer faktisk.

Ingen arbeidsulykker krevde liv hos entreprenørene eller Vegvesenets egne ansatte i 2015.
Ingen arbeidsulykker krevde liv hos entreprenørene eller Vegvesenets egne ansatte i 2015.
Sist oppdatert

I 2014 innførte Statens vegvesen en ny standard i anleggskontraktene. Fremover krevde de nemlig hansker og briller på anleggsplassene.

I fjor, altså 2015, ble det registrert en nedgang på en tredjedel i registrerte øyeskader, en firedel færre håndleddskader og en sjettedel færre fingerskader.Totalt inntraff 305 personskader av ulike alvorlighetsgrad i entreprisedriften i 2015.

Nå må man se utviklingen an over tid for å trekke sikre konklusjoner, men trenden er tydelig.

Ingen dødsfall hos entreprenører

I 2015 var generelt et godt år for bygge- og anleggsbransjen i den forstand at tallet på dødsfall ble redusert til seks mot 11 dødsfall i 2014.

Varig mén

Fem personskader hos Vegvesenets entreprenører var i den nest alvorlige typen, skader som kan gi varige mén.

Typisk for de alvorligste personskadene er at tyngre maskiner er involvert.

I to tilfeller ble arbeidstaker truffet av gravemaskinskuffe mens vedkommende dirigerte maskinfører. En arbeider ble påkjørt av en arbeidsbil ved vask av skiltmarkører. Det var også en hendelse der en arbeider fikk splint på øyet som følge av sprut fra borstang.

Hendelsene med de alvorligste skadene og skadepotensiale:

  • Lastebil brant (2 hendelser) – Materiell skade (K4/K5)
  • Fikk splint på øyet ved boring av hull – Personskade (K4)
  • Grabb løsnet fra gravemaskin – Personskade (K4)
  • Gravemaskin skuffe ble satt ned på foten til dirigent – Personskade (K4)
  • Ståldrager falt ned – Personskade (K4)
  • Brøytebil kjørte med kjørte med kassa oppe og rev ned gangbru – Materiell skade (K4)
  • Fotgjenger omkom, ble pårygget av feiemaskin – Personskade – tredje part (K5)
  • Arbeidsbil påkjørt i forbindelse med vask av skiltmarkører – Personskade (K4)
-Det er gledelig at vi har lyktes med å sette en standard gjennom krav i kontraktene, og at dette gir utslag i færre skader, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen Vegdirektoratet.
-Det er gledelig at vi har lyktes med å sette en standard gjennom krav i kontraktene, og at dette gir utslag i færre skader, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Denne saken ble første gang publisert 18/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017