Gode tider i anlegg:

Mulighet for kompetanseboost

Vi kan få en veldig kompetent anleggsnæring om vi håndterer dette bra.

Anleggsarbeidet på E18 Arendal – Tvedestrand skal gjennomføres som en totalentreprise. Her ser vi krysset Longum mot nordvest.
Anleggsarbeidet på E18 Arendal – Tvedestrand skal gjennomføres som en totalentreprise. Her ser vi krysset Longum mot nordvest. Foto: Per T. Terjesen/Nye Veier
Sist oppdatert
Fagdirektør, Rolf Røtnes, i Samfunnsøkonomisk analyse AS, har kommet frem til at de største av dagens samferdselsprosjekter trolig er i grenseland for hva som er hensiktsmessige i Norge.
Fagdirektør, Rolf Røtnes, i Samfunnsøkonomisk analyse AS, har kommet frem til at de største av dagens samferdselsprosjekter trolig er i grenseland for hva som er hensiktsmessige i Norge. Foto: Fredrik Saugstad

Fortsatt store infrastrukturinvesteringer de neste årene, optimisme i anleggsbransjen, gode prognoser for anleggsinvesteringer, forventet vekst og god oppdragsmengde blant de aller fleste av MEFs medlemsbedrifter. Dette er bildet av anleggs-Norge vi fikk presentert under Arendalsuka.

Gyllen mulighet

Fagdirektør, Rolf Røtnes, i Samfunnsøkonomisk analyse AS, synes bransjen står ovenfor en gyllen mulighet til å bli en veldig kompetent næring med muligheter til å hevde seg utenfor Norges grenser.

Men da må vi vokte oss for at kontraktene blir for store, og vi er nå i grenseland for hva som er hensiktsmessig, i følge en rapport utarbeidet for MEF.

Burde vært delt opp

På oppdrag fra MEF har Samfunnsøkonomisk analyse AS sett på gevinster og kostnader ved ulike oppdelingsalternativer for strekningen E18 Arendal – Tvedestrand, som er det første prosjektet Nye Veier AS skal gjennomføre.

Analysen viser at en oppdeling av prosjektet i to kontrakter ville ha gitt flere samfunnsøkonomiske gevinster enn å utlyse det som én kontrakt. Dette fordi prosjektet er så stort at risikoen sannsynligvis vil overstige stordriftsfordelene.

Rapportens vurdering:

- Sannsynlig at det eksisterer en optimal prosjektstørrelse for norske forhold.

- Veksten i kontraktstørrelse som utlyses på offentlige anbud bør ikke øke så raskt at norske virksomheter i praksis utestenges.

Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF, ber samferdselmyndighetene ikke tenke kortsiktig.
Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF, ber samferdselmyndighetene ikke tenke kortsiktig. Foto: Fredrik Saugstad
Det er interessant at vi nærmer oss et grenseland i kontraktstørrelser.
Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF

- Trolig er de største av dagens samferdselsprosjekter i grenseland for hva som er hensiktsmessige i Norge.

- Det er sannsynlig at utlysning av E18 Arendal – Tvedestrand som to totalentrepriser – framfor én – hadde gitt samfunnsøkonomiske gevinster.

- Et mangfold av ulike prosjekter av forskjellig størrelse og entrepriseform vil være hensiktsmessig også i årene som kommer.

Les hele rapporten her.

Ikke gamble med arbeidsplasser

Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF, er enig.

 – Rapporten viser hvor viktig det er at politikere og samferdselsmyndigheter legger kontraktene på et nivå som norske entreprenører kan håndtere. Vi har ikke råd til å gamble med arbeidsplasser og norsk anleggskompetanse, sier han.

MEFs anbefalinger er at samferdselskontraktene må utvikles i takt med det norske anleggsmarkedet. I det ligger det at vi ikke må øke kontraktstørrelsen for raskt. Vi må ivareta og bygge videre på norsk anleggskompetanse. Det blir understreket at det ikke ønskes mindre prosjekter, men flere kontrakter.

Stenges ute

Kontrakter på over en milliard kroner stenger flertallet av norske entreprenører ute, mener MEF. Nye Veier vil prioritere større veikontrakter enn hva bredden av norsk anleggsbransje har erfaring med og mulighet til å gjennomføre.

Anleggsarbeidet på E18 Arendal – Tvedestrand skal gjennomføres som én totalentreprise.

Lønnsomt med én totalentreprise

I følge Tordis Vandeskog, utbyggingssjef på strekningen, var én totalentreprise best for denne strekningen. Hun peker blant annet på at strekningen går utenom bebyggelse og vil kunne dra nytte av stordriftsfordeler.

Veldig god utvikling

Samlet sett har sektoren bygg og anlegg skapt bekymring om at produktivitetsutviklingen som er viktig for velferden i landet, henger etter i bygg og anleggsnæringen.

Men når man skiller ut anlegg fra bygg og anlegg er ikke dette tilfellet.

Produktivitetsutviklingen i anleggsnæringen er veldig god. Det er et viktig poeng fordi det betyr at næringen bidrar mer til verdiskapning og velferd enn gjennomsnittet for norsk næringsliv de siste årene.

Denne saken ble første gang publisert 18/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017