Fortsatt mye å gå på

– Utviklingen er svært gledelig. Vi er på rett vei, men én arbeidsulykke er fortsatt én for mye, sier Vegard Aune i Skydda Norge.

Også i 2019 er bygg- og anleggsvirksomhet hardest rammet av arbeidsskadedødsfall.
Også i 2019 er bygg- og anleggsvirksomhet hardest rammet av arbeidsskadedødsfall. Foto: Skydda/Shutterstock
Publisert

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at 29 personer døde i arbeidsulykker i Norge i 2019. Gjennomsnittet for de siste ti årene har ligget på 38 arbeidsskadedødsfall, men siden 2016 har antall dødelige ulykker gått ned med over 25 prosent til 28 i snitt.

Fortsatt mye igjen

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå i Norge, Dette er en gledelig utvikling, og viser at vi definitivt er på rett vei når det gjelder trygghet på arbeidsplassen, sier Vegard Aune i en pressemelding. Han er daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.

– Samtidig viser tallene at det fortsatt er en stor jobb som må gjøres. Mange ulykker kunne vært forhindret ved bedre HMS-arbeid og jeg er fortsatt redd det finnes bedrifter her i landet som ikke har en god nok sikkerhetskultur.

Alle tjener på det

Aune understreker at ulykker kan og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring. Men ikke minst: å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og bedriften.

– Praktisk, men ikke minst holdningsmessig må mye skje for å møte vår visjon om nulltoleranse for arbeidsulykker. Det aller viktigste er å få alle fra gutta på gulvet til direktøren på kontoret og lederen i styrerommet til å forstå at absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, understreker Aune.

Flest i bygg og anlegg

Også i 2019 er bygg- og anleggsvirksomhet hardest rammet av arbeidsskadedødsfall. Ni av totalt 29 dødsfall skjedde i denne bransjen.

De tre andre næringene som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall i 2019 er transport og lagring (fem dødsfall), jordbruk, skogbruk og fiske (fem dødsfall) og industri (tre dødsfall). Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse fire næringene 76 prosent av det totale antallet.

– Uansett bransje må bedrifter kartlegge farer og problemer som kan være forbundet med arbeidet og som kan medføre ulykker, sier Aune i Skydda.

Han peker på at arbeidsgiver er ansvarlig for å risikovurdere arbeidet og for at det blir iverksatt tiltak for å redusere risikoen. Men arbeidstakerne har også selv et ansvar for å avbryte arbeidet, dersom de mener det er farlig.