digital sakkyndig kontroll:

Digital kontroll med Bulder

Nå tas prosjektet ett steg videre og opplæring av et stort antall kontrollører er i full gang.

Kontrollørene hos Bulder Verksted AS samlet ved selskapets anlegg på Solbergmoen. Her fikk de opplæring i Maskinregisteret og digital registrering av den sakkyndige kontrollen.
Kontrollørene hos Bulder Verksted AS samlet ved selskapets anlegg på Solbergmoen. Her fikk de opplæring i Maskinregisteret og digital registrering av den sakkyndige kontrollen. Foto: MGF
Publisert

Nå har kontrollørene hos Bulder Verksted fått opplæring i digital registrering av den sakkyndige kontrollen.

I forbindelse med utviklingen av Maskinregisteret så man at det lå langt flere muligheter i systemet enn et enkelt register over maskiner.

Blant annet skjønte utviklerne hos Stiftelsen Sentralregisteret, sammen med aktører i bransjen, at den årlige sakkyndige kontrollen kunne registreres digitalt. Dette har så langt resultert i et pilotprosjekt som har pågått siden årsskiftet og som kun har involvert noen få utvalgte kontrollører.

Nå tas prosjektet ett steg videre og opplæring av et stort antall kontrollører er i full gang.

Hans Olav Løen, daglig leder Bulder Verksted AS, skanner QR-koden på den nyregistrerte Kato-maskinen.
Hans Olav Løen, daglig leder Bulder Verksted AS, skanner QR-koden på den nyregistrerte Kato-maskinen. Foto: MGF

Overflødig blå-bok

Nylig var ansatte hos Bulder Verksted AS samlet i Drammen for informasjon og opplæring om Maskinregisteret og digital sakkyndig kontroll.

Roar Sømoen fra Stiftelsen Sentralregisteret demonstrerte hele prosessen fra innregistrering av maskin til digital registrering av den årlige sakkyndige kontrollen.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) fikk oppdraget med å utvikle Maskinregisteret av bransjen, med MGF, MEF og EBA som initiativtakere.

Den digitale registreringen vil gjøre det enklere for både kontrollør og maskineier, og vil etter hvert gjøre «Kontrollbok for arbeidsutstyr» (blå-boka) overflødig. Det var mange spørsmål om den nye måten å registrere kontrollen, men alle var enige om at det ville bli enklere og bedre når man ble vant til systemet.