Østeuropeerne reiser hjem

Trenden er klar. Nå reiser en stor mengde polakker, litauere og ungarere hjem til lavere ledighet og lavere skatt. Men de mest attraktive arbeidstakerne blir igjen.

Nå er det særlig Øst-Europa som nyter godt av bedre tider. (Ill.foto)
Nå er det særlig Øst-Europa som nyter godt av bedre tider. (Ill.foto)
Publisert

Den østeuropeiske nettoinnvandringen til Norge har falt med 16.000 personer siste året, melder Aftenposten. Polen kan oppleve stor arbeidsinnvandring de kommende 15 årene, og ifølge tall fra Eurostat kan landet vise til 4,1 prosent mindre ledighet de siste fire årene. Den er nå den laveste siden 1991 (4,8 prosent).

Bedre lønn, mindre skatt

The Economist har regnet ut at 18 millioner mennesker fra Øst-Europa reiste til bedre arbeidsvilkår i vest i perioden 1992-2015.

Men nå fristes arbeidsdyktige østeuropeere med høyere lønn og lavere skatt i hjemlandene, og nesten garantert jobb. For eksempel har Ungarn for tiden EUs laveste bedriftsskatt, i tillegg til at minimumslønnen har steget med 30 prosent siste to år.

Skrikende behov

Ikke minst går det bedre i Polen, og behovet for mer arbeidskraft i bygg, anlegg og industri er skrikende. Ikke bare tilbys bedre lønn, men også høyere barnetrygd.

Sjefanalytiker i Nordea og ekspert på østeuropeisk økonomi, Anders Svendsen, sier til Aftenposten at han ikke tror oppsvinget i øst vil få særlige konsekvenser for Norge.

– Polakkene har holdt de yrkene med lavest lønninger i Norge. Hvis det skulle bli stor mangel på arbeidskraft der, vil nok lønningene justeres opp så de jobbene blir attraktive, uttaler Svendsen til avisen.

Men én gruppe strever de østeuropeiske landene med å få hjem; unge mennesker som utdanner seg i utlandet. Tendensen går under navnet «brain drain» − hjerneflukt.