Når blir det BIM i gropa?

Store penger er involvert når en byggegrop skal lastes ut. Likevel er BIM det siste entreprenørene tenker på når gravemaskinene går i gang.

– Fordelene med maskinstyring er åpenbare også i enhver byggegrop, men muligheten er foreløpig stemoderlig behandlet, mener Jan Floberg.
– Fordelene med maskinstyring er åpenbare også i enhver byggegrop, men muligheten er foreløpig stemoderlig behandlet, mener Jan Floberg. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Jan Floberg er daglig leder i maskinstyringsfirmaet DigPilot AS. Han legger ikke tall på bordet, men er ikke et øyeblikk i tvil om at besparelsene i en byggegrop vil være enorme ved å bruke BIM (Building Information Modeling).

– En maskinstyrt stor maskin kan gjøre like nøyaktig arbeid som en liten. Og hvorfor bruke ti gravemaskiner når det holder med sju, spør han.

20.000 hver morgen

– Det starter 20.000 tunge gravemaskiner i Norge hver morgen. Mange av dem graver byggegroper hele tiden. Her ligger en hel verden åpen for BIM, sier Floberg.

Han er ikke i tvil om at det er mye å hente på å legge prosjektene riktig inn i gravemaskinene, slik at byggegropa blir laget korrekt.

– Når man bare graver ned til en kotehøyde, må det gås etter og utsparingene graves ut der grunnen må forsterkes med fundamentbjelker. Det skal utlastes, dreneres og legges kabler.

– En byggegrop er ganske kompleks, sier Floberg, og etterlyser mer bevissthet fra konsulenter og byggeledere om hvor viktig BIM-styrte maskiner er.

Stemoderlig behandlet

Floberg sier at maskinstyring først og fremst brukes i veibyggingsprosjekter. Der har hjelpemiddelet etter hvert blitt et krav.

– Fordelene med maskinstyring er åpenbare også i enhver byggegrop, men muligheten er foreløpig stemoderlig behandlet. Byggegropa er liksom bare et høl i bakken.

– Mange penger er involvert, og det merkes veldig om det gjøres feil. Masser er kostbart, påpeker Floberg.

Han har erfart at bare noen ganske få entreprenører tar BIM og maskinstyring i byggegroper alvorlig. 

Denne saken ble første gang publisert 03/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017