Nasta blir nabo med Oslo Liftutleie

Nasta skal flytte fra lokalene i Lillestrøm til nye større lokaler langs E6

Mange kjenner igjen dette synet med Oslo Liftutleie godt synlig langs E6, nå blir Nasta Oslo/Akershus-avdelingen nabo. Foto: Nasta
Mange kjenner igjen dette synet med Oslo Liftutleie godt synlig langs E6, nå blir Nasta Oslo/Akershus-avdelingen nabo. Foto: Nasta
Sist oppdatert

Med stigende etterspørsel har arealbehovet har økt tilsvarende for Oslo/Akershus-avdelingen.

Tomta er på litt over 15 000 m³ inntil E6, nærmere bestemt nabotomten til godt synlige Oslo Liftutleie og rett nord for Olavsgaard Hotell.

Eksponeringen ut mot E6 blir nevnt som et av de positive punktene av Nasta.

"I første omgang vil målet være å flytte eksisterende drift ved anlegget på Tuen til de nye lokalene. I tillegg vil større lokaler gi rom for mer utstillingsareal innendørs."

Selve lokalene forventes å bli drøye 2000 m³, og skal foruten verkstedhall romme vaskeanlegg, lager, showroom, undervisningsrom for Nasta Skolen, samt areal til selgere og administrasjon

Nasta Akershus/Oslo flytter snart på seg. Fra venstre ser vi Ken Morgan Svenning, Ulf Jakobsson, Daniel Andresen (foran), Robert Moen (foran), Sjur Wethal Helljesen (bak), Vegard Gultvedt, Kai Ronny Løvtjernet,
Tom Ola Bjerkestuen, Tommy Oen Grøndahl, Fred Partyka. Foto: Nasta
Nasta Akershus/Oslo flytter snart på seg. Fra venstre ser vi Ken Morgan Svenning, Ulf Jakobsson, Daniel Andresen (foran), Robert Moen (foran), Sjur Wethal Helljesen (bak), Vegard Gultvedt, Kai Ronny Løvtjernet, Tom Ola Bjerkestuen, Tommy Oen Grøndahl, Fred Partyka. Foto: Nasta

Anlegget ventes ferdigstilt høsten 2019.

Abonner på AnleggsMagasinet