18000 ansatte har felles HMS-uke

Det er tredje gang NCC arrangererer nordisk HMS-uke

Foto: NCC
Foto: NCC
Sist oppdatert


Hvert år arrangerer NCC en HMS-uke der det rettes spesielt søkelys på sikkerhetskulturen.

I løpet av uken arrangeres blant annet kriseøvelser, risikoanalyser, førstehjelpskurs og diskusjoner om sikkerhet i byggeprosjektene rundt om i landet.

Mens det tidligere var en nasjonal hendelse, har det de siste gangene vokst til å bli en nordisk uke. Dette er tredje gang.

Nærmere 18 000 NCC-ansatte i alle de nordiske landene gjennomfører i løpet av HMS-uken en rekke aktiviteter som skal bidra til å inspirere og gi ny kunnskap på veien mot selskapets mål om null ulykker.

– Alle i bygg- og anleggsbransjen skal ha en sikker arbeidsplass og jeg mener vi i NCC har kommet langt i sikkerhetsarbeidet. Likevel ønsker vi å jobbe videre mot målet om null ulykker. Derfor er HMS-uken viktig for å skape engasjement og inspirere til ytterligere forbedringer i sikkerhetsarbeidet i våre prosjekter, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC.