NCC bygger for Statnett

NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus. Kontraktsverdien er MNOK 151.

Foto: Jarle Nyttingnes
Sist oppdatert

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett.

- I dialog med Statnett SF har vi sammen med vårt datterselskap utarbeidet og foreslått solide løsninger byggherren har fått tillit til, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway i en pressemelding.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfatter arbeidet også rivning av eksisterende anlegg, etablering av nye adkomstveier, grunn- og betongarbeider over- og under vann og prefabrikkering og montasje av store kulverter. En viktig del av arbeidet omfatter også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Byggestart er oktober 2015 og prosjektet avsluttes i november 2017.

 

Denne saken ble første gang publisert 18/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017