NCC bygger ny bru over Femtvasselva

NCC Construction skal bygge ny bru over Femtvasselva i Hamarøy kommune. Brua er en del av omleggingen av E6 på strekningen Femtvasslia - Kråkmo. Kontrakten er på MNOK 18.

Foto: Jarle Nyttingnes
Sist oppdatert
NCC Construction Norge har utviklet et nytt miljøkonsept som er innført på alle nye byggeplasser i NCC. Grønn byggeplass tar hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen , og pålegger seg selv og underleverandører strengere krav enn dagens lover og forskrifter.

Energieffektive brakker, behovsstyrt belysning og elektrisitet er noen av tiltakene som må innføres for at en byggeplass kan sertifiseres som grønn. Andre tiltak er å ta i bruk miljøvennlige biler og maskiner, begrense antall transporter og håndtere materialer på en miljøvennlig måte.
NCC Construction Norge har utviklet et nytt miljøkonsept som er innført på alle nye byggeplasser i NCC. Grønn byggeplass tar hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen , og pålegger seg selv og underleverandører strengere krav enn dagens lover og forskrifter. Energieffektive brakker, behovsstyrt belysning og elektrisitet er noen av tiltakene som må innføres for at en byggeplass kan sertifiseres som grønn. Andre tiltak er å ta i bruk miljøvennlige biler og maskiner, begrense antall transporter og håndtere materialer på en miljøvennlig måte.

Den nye brua blir 77 meter lang, med tre spenn på henholdsvis 22, 33 og 22 meter. Brua vil bidra til tryggere og raskere ferdsel på en strekning som i dag har stedvis dårlig bæreevne.

Dette er den tredje bruentreprisen NCC er tildelt på kort tid. NCC bygger også Dolmsundbrua og Hålogalandsbrua i Nord-Norge.

- NCC har solid erfaring med krevende infrastrukturprosjekter i Nord-Norge og ser frem til å ta fatt på et nytt bruprosjekt her, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass , som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Omleggingen av E6 i Hamarøy kommune omfatter 5 km vei, herunder en tunnel, en bru av betong og tilknytning til eksisterende E6 via etablering av to kryss. Hæhre Entreprenør AS er tildelt entreprisen på bygging av veg og tunnel.

NCCs del av prosjektet skal ferdigstilles innen 30. oktober 2014.

Denne saken ble første gang publisert 09/04 2014, og sist oppdatert 07/04 2017