Rogfast sidetunnelløp ferdig drevet

NCC Infrastructure ferdige med ett av to sidetunnelløp

NCCs mannskaper i arbeide på stuff i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland.
NCCs mannskaper i arbeide på stuff i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland. Foto: NCC
Sist oppdatert

Torsdag sist uke ble NCC Infrastructure ferdig med drivingen av det ene løpet i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland.

Oppdraget er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland.
Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland. Foto: NCC

– Sprengning av løp nummer to pågår fortsatt, og vi vil nå begynne å ta ut masser for å forberede hallene hvor ventilasjonen til hovedløpene skal plasseres, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

E39 Rogfast - E13 Arsvågen, Bokn

NCC bygger E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Dette blir Norges største vegtunnelprosjekt. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og verdien er på ca 183 MNOK

Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunneler når Rogfast åpner.

Prosjektet omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene, pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Abonner på Anleggsmagasinet

Ene løpet på sidetunnelen er ferdig sprengt, og det andre nærmer seg.
Ene løpet på sidetunnelen er ferdig sprengt, og det andre nærmer seg. Foto: NCC

Denne saken ble første gang publisert 11/02 2019, og sist oppdatert 08/02 2019