NCC fikk E13-sidetunnel-kontrakt

Fikk første kontrakt i det som blir Norges største vegtunnelprosjekt

Sist oppdatert

NCC ble i dag tildelt E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Dette blir Norges største vegtunnelprosjekt. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og verdien er på ca 183 MNOK.

Kontrakten er en totalentreprise der NCC skal prosjektere og drive en to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen i Bokn kommune, ikke langt fra nordre ende av selve hovedtunnelen.

Prosjektet har en planlagt byggestart ved årsskiftet 2017/2018 og skal etter planen være ferdigstilt innen 15 mars 2019.

I gjennomføringen vil NCC i hovedsak benytte egne ansatte til tunneldriving.

183 millioner

NCC Norge hadde det laveste tilbudet med 183 MNOK blant de seks entreprenørene som leverte tilbud på sidetunnelen i Arsvågen.

Blir ventilasjonstunnel

Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

E13 omfatter også opprustning av Arsvegen, prosjektering og etablering av pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler i Arsvegen. Etablering av riggområde på Laupland, samt masseutskiftning av anvist område på Laupland.

Ordren registreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i 4. kvartal.