Velde AS:

Norges råeste gjenbruksstasjon?

Miljøsatsingen hos Velde AS i Rogaland imponerer, de presser grensene for resirkulering av asfalt.

Velde opererer i hovedsak som underleverandør av varer til andre entreprenører i området der de kan bidra med sine produkter. I løpet av intervjuet renner en jevn strøm av lastebiler inn og ut av anlegget. Like mange eksterne som egne.
Velde opererer i hovedsak som underleverandør av varer til andre entreprenører i området der de kan bidra med sine produkter. I løpet av intervjuet renner en jevn strøm av lastebiler inn og ut av anlegget. Like mange eksterne som egne. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert
Hos Velde defineres ingenting som avfallsprodukt. Selv ikke gjørmen som skilles ut i det nye renseanlegget. Vi må bare finne ut hva vi skal bruke det til.
Reidar Velde.

For et par måneder siden tok Velde i bruk det nye miljøanlegget, der de vasker og sorterer returmasse.

Prislappen er 70 millioner kroner.

- Dette med gjenbruk av masser, gjør jo at det kundene vil bli kvitt går inn i en syklus som gir dem billigere produkter tilbake. Usikkerheten ligger gjerne i om disse massene har god nok kvalitet etter at de er sortert og vasket. Slike spørsmål kommer opp hele tiden, sier Egil.

Brødrene Velde

De tre brødrene Velde utfyller hverandre godt, og er samstemt i det aller meste i løpet av den drøye timen AnleggsMagasinet får audiens.

Egil har hjørnekontoret i andre etasje og tittel konsernsjef. Det er han som ifølge de andre to, til stadighet kaster baller opp i luften, som de må prøve å lande igjen.

Harald Velde stupte inn i asfaltbransjen etter at de overtok et asfaltfirma som slet med økonomien, mens Reidar styrer det som har med betong å gjøre. Her forteller de tre om veien de har gått siden de overtok farens knuseverk for rundt ti år siden. Det har vært en fantastisk reise, det er alle enige om.

Mottakskontrollen

En stein er som vi forstår, ikke bare en stein, når kunden skal dokumentere jobben som er gjort. Man har gjerne ikke like god kontroll på en stein som er resirkulert fremfor en som er sprengt ut av dokumentert fjell.

- Vi har en god mottakskontroll og det er ikke alt som er hensiktsmessig å resirkulere heller. Vi bruker alt over 63 micron, eller bakepulverstørrelse og vi trenger nødvendigvis ikke å bruke resirkulert materiale i veibygging eller betong med høye krav til kvalitet. Det finnes nok av andre bruksområder med lavere krav til kvalitet, mener Egil.

Miljøeffekten

Planen er å vurdere massene allerede mens de priser de forskjellige prosjektene. Da vet de også litt om hva de sitter igjen med etter vask og sortering. - Kan vi slippe å knuse fjell, men heller bruke det om igjen, vil det ha en fantastisk effekt på miljøet, fastslår Egil.

Velde opererer i hovedsak som underleverandør av varer til andre entreprenører i området der de kan bidra med sine produkter.

I løpet av intervjuet renner en jevn strøm av lastebiler inn og ut av anlegget. Like mange eksterne som egne.

Det som går til veibygging utgjør størstedelen av omsetningen, både på asfalt, betong, pukk og grus.

Miljøanlegget med en prislapp på 70 millioner kroner som irske CDE har levert hos Velde AS er det største de har levert så langt. Her tippes returmasser i ene enden og forskjellige produkter kommer etter kort tid nyvasket ut på diverse transportbånd.
Miljøanlegget med en prislapp på 70 millioner kroner som irske CDE har levert hos Velde AS er det største de har levert så langt. Her tippes returmasser i ene enden og forskjellige produkter kommer etter kort tid nyvasket ut på diverse transportbånd. Foto: Frode Tellevik
Brødrene Reidar (fra venstre), Harald og Egil Velde tenker miljø i alle ledd og beslutningsprosessen er særdeles kort dersom noen kommer opp med et nytt og spennende prosjekt.
Brødrene Reidar (fra venstre), Harald og Egil Velde tenker miljø i alle ledd og beslutningsprosessen er særdeles kort dersom noen kommer opp med et nytt og spennende prosjekt. Foto: Frode Tellevik
Slik ser anlegget ut i dag. Brødrene Velde ønsket i utgangspunktet å få inn andre aktører til å drifte asfalt og betong i anlegget, men manglende respons førte til at de startet opp selv. I 2006 bygget de derfor et av landets største asfaltanlegg, først med tanke på videresalg, men i dag er Velde selv en stor asfaltentreprenør. I den høyeste bygningen foregår vindsikting av betongsand, og til høyre for den gjenvinnes asfalt. Den siste storsatsingen, miljøverket som vasker returmasser, skimtes øverst i bildet. Foto: Velde AS
Slik ser anlegget ut i dag. Brødrene Velde ønsket i utgangspunktet å få inn andre aktører til å drifte asfalt og betong i anlegget, men manglende respons førte til at de startet opp selv. I 2006 bygget de derfor et av landets største asfaltanlegg, først med tanke på videresalg, men i dag er Velde selv en stor asfaltentreprenør. I den høyeste bygningen foregår vindsikting av betongsand, og til høyre for den gjenvinnes asfalt. Den siste storsatsingen, miljøverket som vasker returmasser, skimtes øverst i bildet. Foto: Velde AS

Baller i luften

Bedriften med 150 ansatte krever mye oppmerksomhet fra trioen, men ikke uventet har de fordelt oppgavene broderlig.

Når vi tjener penger, kan vi ikke annet enn å spise oss mette. Da er det kjekt å videreutvikle seg når man har kapital til det, uten at jeg vil røpe hva vi snuser på i neste omgang.
Harald Velde

Egil har hjørnekontoret i andre etasje og tittel konsernsjef. Det er han som ifølge de andre to, til stadighet kaster baller opp i luften, som de må prøve å lande igjen.

I 2006 fikk de blant annet tak i ballene det sto asfalt og betong på. Nå, ni år senere, er storsatsingen i ferd med å realisere seg for alvor. Velde er nå den største masseleverandøren i distriktet.

- Det var planen hele veien at vi skulle jobbe her og når vi i tillegg har det så trivelig i lag, skaper det gode forutsetninger for videre utvikling. Veien har blitt til mens vi har gått. Når det åpner seg muligheter er ikke beslutningsprosessen så lang her hos oss. I tillegg er vi priviligert som ligger her vi ligger, begynner konsernsjefen.

Leker i sandkassa

- Egil pleier å si at dette i praksis er en svær sandkasse, som vi får lov til å leke i, smiler Harald.

Han er inne på noe der.

- Vi må ha det kjekt. Selv om det har vært tøffe perioder og tunge investeringer, har vi hatt det kjekt. Vi kommer jo til et punkt der vi har investert så mye at vi ikke kan bakke ut. Da er det volum som teller. Vekst er dyrt, og vi har måttet lære både betong og asfalt fra bunnen av, men nå er vi der vi vil være. Mye takket være 150 gode medarbeidere, sier han.

Harald Velde stupte inn i asfaltbransjen etter at de overtok et asfaltfirma som slet med økonomien, mens Reidar styrer det som har med betong å gjøre. Her forteller de tre om veien de har gått siden de overtok farens knuseverk for rundt ti år siden. Det har vært en fantastisk reise, det er alle enige om.
Harald Velde stupte inn i asfaltbransjen etter at de overtok et asfaltfirma som slet med økonomien, mens Reidar styrer det som har med betong å gjøre. Her forteller de tre om veien de har gått siden de overtok farens knuseverk for rundt ti år siden. Det har vært en fantastisk reise, det er alle enige om. Foto: Frode Tellevik

Betong

I anlegget til Velde er det mye fjell, men lite sand. Derfor har de valgt den utradisjonelle løsningen å lage betongsand av fjell de selv sprenger ut.

Vi reduserer bruken av ny olje i asfalt og bruken av sement i betong. Det er klart dette viser seg igjen i CO2-regnskapet.
Egil Velde

- Ingen hadde tro på oss da vi gikk i gang, men nå leverer vi til de aller fleste produsentene her i området, forteller Egil.

- Vi hadde flaks og hadde den rette geologien og steinkvaliteten i bruddet vårt, så vi valgte å prøve. Det tar tid å bygge et slikt anlegg og det tar stor plass, innrømmer han.

Fra steinen tippes i knuseverket, går alt på bånd helt frem til lasting og utkjøring av ferdig produkt. Ingenting håndteres av hjullaster etter knuseren og alt foregår under tak.

For å nå målet, har de drevet mye forskning. Velde har eget laboratorium med seks ansatte, som hele tiden sjekker kvalitet og tenker nye muligheter, i tillegg til å dokumentere kvaliteten på produktene som til enhver tid forlater anlegget

Her styres blandeverket for betong. Jury Skalikov (t.v.) og Olaus Omland holder et våkent øye med produksjon og lasting, mens driftsleder Kåre-Morten Eriksen (stående) sørger for at alt flyter som det skal.
Her styres blandeverket for betong. Jury Skalikov (t.v.) og Olaus Omland holder et våkent øye med produksjon og lasting, mens driftsleder Kåre-Morten Eriksen (stående) sørger for at alt flyter som det skal. Foto: Frode Tellevik
Velde knuser sin egen betongstein og leverer i tillegg til store deler av betongindustrien i området. Her ser vi det fineste produktet på skalaen, som også brukes som tilsetning.
Velde knuser sin egen betongstein og leverer i tillegg til store deler av betongindustrien i området. Her ser vi det fineste produktet på skalaen, som også brukes som tilsetning. Foto: Frode Tellevik

Asfalt

Brødrene har tidligere nevnt beliggenheten som en styrke, men når det gjelder asfalt er Rogaland det stedet i landet med størst prispress.

Velde AS omsetter for 400 millioner kroner og har 150 ansatte.
Velde AS omsetter for 400 millioner kroner og har 150 ansatte. Foto: Frode Tellevik

Stort Ryfast-oppdrag

Velde har fått ansvaret for asfaltlegging i de to tunnelene som utgjør Ryfast. Hver av dem på over 14 kilometer. Den store jobben starter noen år frem i tid, men asfaltmaskinene er allerede i sving, supplert av asfaltsemier fra Fliegl, som skyver av lasset istedet for å tippe det.

Velde har investert i seks av dem med tanke på Ryfastprosjektet. - Vi skal produsere, frakte og legge asfalten gjennom hele prosjektet, sier Harald.

Produksjonen foregår kort fortalt ved at brukt asfalt blir kvernet opp og blandet med freseasfalt. Blandingen blir deretter varmet opp og produseres helt frem til ferdig masse i en egen trommel, før produktet til sist blandes med ny og fersk asfalt. Testingen i laboratoriet foregår både før og etter innblandingen. Siktekurven, viskositet og bitumeninnholdet er avgjørende for kvaliteten.

I år regner Velde med å levere rundt 200 tusen tonn asfalt.

Av dette legger de 170 tusen tonn med eget utstyr.

Vil ikke røpe rekorden

- Det finnes egentlig ingen grense oppad for innblanding, men har du mer enn 10 prosent i et slitelag, må du dokumentere kvaliteten mer enn vanlig i form av testing, blant annet. Vi har valgt å ta den utfordringen. Vi gjør derfor daglige tester på det vi leverer. Vi har levert asfalt med over 40 prosent innblanding, bekrefter Harald, uten at han vil røpe hva "rekorden" er.

Velde har sannsynligvis det eneste steinbruddet i landet der omtrent alle gater er asfaltert.

300.000 tonn

Som nevnt er asfaltlagene fra Velde allerede i inngrep med Ryfastprosjektet. Omkjøringsveier og tunnelinnslag er allerede lagt, men hovedjobben starter i 2017-2018. Totalt skal de legge ned 300 tusen tonn for flere forskjellige oppdragsgivere.

Seks asfalthengere fra Fliegl er kjøpt inn for å forsyne Ryfastforbindelsen med 300 tusen tonn asfalt de neste årene. Det skulle bli nærmere 1700 turer på hver av dem. Harald Velde tror det gir en bedre kvalitet på asfalten når den skyves av fremfor å tippes. Denne type hengere tar også med seg freseasfalt i retur.
Seks asfalthengere fra Fliegl er kjøpt inn for å forsyne Ryfastforbindelsen med 300 tusen tonn asfalt de neste årene. Det skulle bli nærmere 1700 turer på hver av dem. Harald Velde tror det gir en bedre kvalitet på asfalten når den skyves av fremfor å tippes. Denne type hengere tar også med seg freseasfalt i retur. Foto: Frode Tellevik

Denne saken ble første gang publisert 29/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017