Omsatte for mer og leverte bedre resultat

Veidekkes andre kvartal ble bedre enn fjorårets.

Veidekkes første halvår er stort sett positivt forteller konsernsjef Jimmy Bengtson.
Veidekkes første halvår er stort sett positivt forteller konsernsjef Jimmy Bengtson. Foto: Veidekke
Sist oppdatert

Veidekke omsatte for NOK 10,2 milliarder i andre kvartal. Resultat før skatt var NOK 501 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver på NOK 35,9 milliarder.

– Veidekke legger bak seg et begivenhetsrikt kvartal. Produksjonen er opprettholdt på tilnærmet normalt nivå på tross av restriksjonene for å hindre koronasmitte, vi har omsatt for mer og levert bedre resultater enn i fjor, og vi har vunnet nye oppdrag som vi gleder oss til å ta fatt på i månedene fremover. Jeg retter en stor takk til medarbeiderne våre, som har møtt utfordringer med profesjonalitet, fleksibilitet, kreativitet – og hjerte for faget og for Veidekke, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– I første halvår gjorde vi noen viktige valg om hvem Veidekke skal være, og hvordan vi best ruster oss for fremtiden. Vi besluttet å samle de norske anleggs- og industrivirksomhetene i ett virksomhetsområde, Veidekke Infrastruktur. Med hele bredden av anleggsfaglige kompetanser i samme struktur, kan vi nå møte store anleggskunder på en bedre koordinert og mer effektiv måte, sier Bengtsson.

Veidekke har omorganisert seg og er i ferd med å selge eiendomsvirksomheten.
Veidekke har omorganisert seg og er i ferd med å selge eiendomsvirksomheten. Foto: Veidekke

Blir rendyrket entreprenør

– Siden november er det arbeidet med å finne en ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten, og i juni konkluderte styret med salg. Dermed avslutter vi en fokusert og effektiv prosess til planlagt tid og med et godt resultat. Når salget er sluttført i september, står Veidekke som en rendyrket entreprenør, med en god finansiell stilling og med sterke posisjoner i de skandinaviske markedene, sier Bengtsson.

Pandemien fortsetter

– Etter alt å dømme vil pandemien prege samfunnet i de kommende kvartalene, og ennå vet ingen helt hvilke følger den vil få. I denne situasjonen fokuserer Veidekke på å bli enda bedre på det vi kan best: Å utvikle og gjennomføre lønnsomme entreprenørprosjekter på en kostnadseffektiv måte, i nært samspill med kunden, sier Bengtsson.

Konsernets samlede omsetning på NOK 10,2 milliarder i andre kvartal er på nivå med samme periode i fjor.

Betydelig mindre reasfaltering

Mens entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten økte omsetningen, falt omsetningen i industrivirksomheten med 22 %.

Omsetningsfallet i Industri skyldes hovedsakelig at det blir utført betydelig mindre reasfaltering av det offentlige veinettet i Norge.

Bedre resultat i nesten alle selskapene

Konsernets resultat før skatt i andre kvartal var NOK 501 millioner, mot NOK 451 millioner i fjor.

I entreprenørvirksomheten var resultatet NOK 297 millioner, mot NOK 251 millioner i andre kvartal i fjor, og alle entreprenørvirksomhetene økte resultatet.

I eiendomsvirksomheten var resultatet NOK 138 millioner, mot NOK 111 millioner i fjor, etter godt salg i Norge og delsalg av prosjekt i Sverige.

Industrivirksomhetens resultat på NOK 80 millioner, ned fra NOK 108 millioner i fjor, er preget av volumnedgang og prispress i asfaltvirksomheten.

Entreprenørvirksomheten fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,9 milliarder. Ordrereserven på NOK 35,9 milliarder er på samme nivå som i fjor. To tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Halvåret oppsummert

Omsetningen i første halvår 2020 utgjorde NOK 19,2 milliarder, mot 18,6 milliarder i første halvår 2019. Veksten kom i den svenske anleggsvirksomheten og byggvirksomhetene i Göteborg og Skåne.

Resultatet for første halvår var NOK 484 millioner, mot NOK 431 millioner i fjor. Forbedringen på 12 % kan i hovedsak tilskrives anleggsvirksomhetene. Det ble rapportert 79 skader i andre kvartal, hvorav to alvorlige.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 4,7, mot 4,0 i foregående kvartal og i andre kvartal 2019. Sykefraværet utgjorde 4,7 %, mot 4,1 % i foregående kvartal og 3,8 % i andre kvartal i fjor.

Korttidsfraværet var tilbake på normalt nivå mot slutten av kvartalet, etter å ha økt tidlig i kvartalet som følge av covid-19-pandemien.