Carl C. Fon AS:

Ny avtale og nye maskiner på Langøya

I 2009 fikk Vestfold-entreprenøren Carl C. Fon AS femårskontrakt på masseforflytning ved NOAHs avfallsmottak på Langøya. Nå er avtalen fornyet med ytterligere fem år og i den forbindelse er også maskinparken på øya utenfor Holmestrand fornyet.

Blant de sju Volvo-maskinene som nylig ble levert til Langøya, er det to stk. L110G. Denne blir brukt til å laste aske inn i askemølla hvor aske og syre blandes til en nøytral slurry.
Blant de sju Volvo-maskinene som nylig ble levert til Langøya, er det to stk. L110G. Denne blir brukt til å laste aske inn i askemølla hvor aske og syre blandes til en nøytral slurry.
Publisert Oppdatert
Alle maskinene til Carl C. Fon AS som er bruk på Langøya har egne skokasser på utsiden av førerhytta. Dette er et av mange HMS-tiltak når man jobber med forurensende masser og miljøfarlig avfall.
Alle maskinene til Carl C. Fon AS som er bruk på Langøya har egne skokasser på utsiden av førerhytta. Dette er et av mange HMS-tiltak når man jobber med forurensende masser og miljøfarlig avfall.
De tre Volvo A40F FS-dumperne brukes til å frakte masse fra båter til deponi, og til annen massetransport på øya. I fjor transporterte Carl C. Fon ca. 400.000 tonn masse som kom med båt.
De tre Volvo A40F FS-dumperne brukes til å frakte masse fra båter til deponi, og til annen massetransport på øya. I fjor transporterte Carl C. Fon ca. 400.000 tonn masse som kom med båt.

Langøya er et av Europas største deponi for forurensede masser og miljøfarlig avfall. Hit kommer båtlaster fra andre europeiske land og lastebiler med store mengder masser som skal deponeres. De siste fem årene har Carl C. Fon AS hatt avtale om materialhåndtering og anleggsarbeid på den spesielle øya, en avtale som er forlenget med fem nye år og med opsjon på ytterligere to år.

Under havnivå

Arbeidet Vestfold-entreprenøren utfører her ute på Langøya er blant annet å fortøye båtene som kommer til øya, transportere massene fra båt til deponi og utfylling i deponiet. I tillegg betjener de det som kalles askemølla. Her blir aske fra forbrenningsanlegg blandet med syre og denne slurryen blir til en nøytral masse som pumpes ut i deponiet. Videre har de ansvaret for vedlikehold av veiene med spyling, soping og vanning, og selskapet har hatt oppdraget med tildekking av det nordre deponiet. Dette var fullt for noen år tilbake i tid.

- Bunnen i det søndre deponiet, hvor vi nå fyller, er så dypt som 80 meter under havnivå, sier Carl C. Fon.

Vi har tatt båten fra Holmestrand og ut til Langøya en vårdag i midten av mai. I forbindelse med at selskapet fikk forlenget avtalen med NOAH, ble de hjulgående maskinene som har vært her ute de siste fem årene byttet ut. Nå er de erstattet med til sammen sju nye Volvo-maskiner, tre rammestyrte dumpere av modellen A40F FS (Full Suspension) og fire hjullastere - L180G, L120G og to stk. L110G.

Nulltoleranse

Alle maskinene er levert med serviceavtale, den som på Volvo-språket heter gullavtale.

- Dumperne blir brukt i forbindelse med tømming av båter og til annen masseforflytning her på øya, sier Fon. Han forteller at dumperførerne er veldig god fornøyd med valget av fullfjærede dumpere, ikke minst er de mindre slitne i kroppen nå enn tidligere. Dumperkassene er forhøyet slik at de rommer 26,3 m3 og de er påmontert en spesiallaget baklem. Denne er fjærbelastet at den skal tette helt inntil dumperkassa. Det er nemlig nulltoleranse for søling på øya, naturligvis.

Alle Carl C. Fons hjulgående maskiner til som brukes her ute har «tyreprotector» i hjulene. Dette er en væske som fylles i hjulene og som tetter hull umiddelbart. På den måten unngås stans ved eventuelle punkteringer.

Alle døgnets tider

Som på mange andre anlegg går dumperne kontinuerlig, men til forskjell fra andre steder er det drift 363 dager i året på Langøya. Det er kun 1. juledag og 1. nyttårsdag øya er stengt.

- Vi jobber i utgangspunktet fra kl. 07 til 15, men vi kjører noen to-skift og da jobber vi til kl. 23, sier Fon. Men han forteller at arbeidstiden varierer veldig da det kommer båter til alle døgnets tider og da må det jobbes. Lossing av båtene begynner så fort de har lagt til kai.

- Vi får båtplaner hver uke, men blant annet vind og sjø gjør at ankomsttid kan avvike i forhold til oppsatt plan, sier Fon. Dumperne er utstyr med vekt, dette for å ha kontroll på hvor mye masse som deponeres på øya og i tillegg blir alle lass registret med gps.

I fjor håndterte Carl C. Fon ca. 400.000 tonn masse som kom med båt. I tillegg kommer all massen fra de ca. 50 lastebilene som ankommer øya med ferje hver dag.

Kunde og leverandør samlet på Langøya. Fra venstre Johnny Skaug, driftsansvarlig Carl C. Fon AS, Nils Kristian Hjelmtvedt, distriktssjef Volvo Maskin AS, David Kristianslund, markedssjef Volvo Maskin AS, og Carl C. Fon, prosjektleder/maskinsjef Carl C. Fon AS.
Kunde og leverandør samlet på Langøya. Fra venstre Johnny Skaug, driftsansvarlig Carl C. Fon AS, Nils Kristian Hjelmtvedt, distriktssjef Volvo Maskin AS, David Kristianslund, markedssjef Volvo Maskin AS, og Carl C. Fon, prosjektleder/maskinsjef Carl C. Fon AS.