E18: Knapstad – Retvet:

Ny E18-strekning gir store deponier

6,25 kilometer ny E18 gjennom jomfruelig terreng gir 800.000 kubikkmeter overskuddsmasser.

Store mengder fjellmasser blir tatt ut i skjæringene som her vest for Høbøl bru. Flere maskiner fra Carl C. Fon er med på å flytte fjell. Det anslås av byggeleder at det er snakk om 800.000 kubikkmeter fjellmasser.
Store mengder fjellmasser blir tatt ut i skjæringene som her vest for Høbøl bru. Flere maskiner fra Carl C. Fon er med på å flytte fjell. Det anslås av byggeleder at det er snakk om 800.000 kubikkmeter fjellmasser.
Sist oppdatert

Hovedentreprenør NCC Construction er godt i gang med den 6,25 kilometer lange E18-strekningen mellom Knapstad og Retvet.

Den bygges som 20 meter bred motorvei med fire kjørefelt og midtdeler.

- Dette er et prosjekt med stort overskudd av kvalitetsmasser og det er mer enn nok til å bruke til oppbygging av veibane, forklarer Lars Frode Christiansen, og Prosjektleder for Statens vegvesen

Store deponier

Prosjektet er dominert av flytting av fjell, flere massedeponier og forsering av Hobølelva med tilhørende kvikkleireområder. En klar forskjell på denne strekningen i forhold til strekningen mellom Ørje og riksgrensen (Hæhre entreprenør), er at det er for mye overskuddsmasser her.

1 million kubikkmeter flytter på seg

Det er anlagt syv deponiområder.  Masseoverskuddet blir så stort at det deponeres 800.000 kubikkmeter stein- og jordmasser. I alt blir det flyttet på omtrent 1 million kubikkmeter masser til og fra de seks deponiområdene som nå er i bruk.

70 maskiner

Slikt krever mye maskinkraft og på anlegget er det mellom 60 og 70 maskiner i drift. Da vi besøkte linja, hvorav en kilometer utføres i Ski kommune og 5,25 kilometer utføres i Hobøl kommune, var det 19 gravemaskiner og 16 dumpere i arbeid.

Alle graverne på prosjektet går på timer for NCC Construction. Prosjektleder for NCC, Per Anders Quist, forklarer at med underentreprenører har NCC 205 personer på prosjektet, av egne ansatte er det 120 og mange av disse er på betongkonstruksjonene.

Prosjektet ellers blir beskrevet som takknemlig i forhold til trafikkavvikling da hele produksjonslinja foregår i jomfruelig terreng. Det er kun et krysningspunkt i østenden hvor trafikken må kjøre utenom påkoblingspunktet til dagens E18.  Anlegget skal overleveres 30. september 2016, det startet i januar 2014. Byggeleder anslår at de er godt på vei, men fortsatt er det mye som skal på plass.

28 meter høye skjæringer

I østenden av linja står denne Volvo EC300Dl fra Kewab fra Karlstad i Sverige. Maskinføreren fyller inntil et brukar. Kewab er en av flere svenske entreprenører NCC har tatt med seg på prosjektet.
I østenden av linja står denne Volvo EC300Dl fra Kewab fra Karlstad i Sverige. Maskinføreren fyller inntil et brukar. Kewab er en av flere svenske entreprenører NCC har tatt med seg på prosjektet.
Maskinfører Andreas Petterson har kjørt for Kewab i over fem år og har kjørt maskin siden han var ferdig på skolen for 13 år siden. Å jobbe i Norge er bare positivt forklarer han. Han skryter av boforholdene på brakkeriggen. - På prosjekt i Sverige bor vi mestadels i husvagn, forklarer han.
Maskinfører Andreas Petterson har kjørt for Kewab i over fem år og har kjørt maskin siden han var ferdig på skolen for 13 år siden. Å jobbe i Norge er bare positivt forklarer han. Han skryter av boforholdene på brakkeriggen. - På prosjekt i Sverige bor vi mestadels i husvagn, forklarer han.

En del av skjæringen gjennom fjellet er hele 28 meter høy. De høye skjæringene har blitt sprengt i en palle, noe som har gitt et veldig fint resultat. Kjell Foss AS, som utfører sprengingen, får skryt fra byggelederen.  Et stort antall bolter er blitt brukt for å sikre skjæringene, noe som blir utfør av Visinor.

Entreprenører / aktører på prosjektet:

NCC Construction (hovedentreprise), Carl C Fon, Kjell Foss AS, Kewab (Sverige), VSM (Sverige), Kristians Schakt & Transport (Sverige), Hercules Grundlägging (Sverige), Taxus (Sverige), Visinor, Bergems Graveservice og Transportsentralen Indre Østfold.

Verdien på kontrakten er på 836,7 millioner kroner og strekningen skal være ferdig bygget høsten 2016. Anleggsstarten var mars i 2014.

Mellom Foss kulvert og Holt bru, en strekning på omtrent 500 meter blir det brukt glassopor. Totalt blir det brukt 70.000 kubikkmeter lette og superlette fyllinger i prosjektet. Inn mot bruene vil det bli brukt EPS for å unngå dannelsen av «hopp» på bruovergangene.
Mellom Foss kulvert og Holt bru, en strekning på omtrent 500 meter blir det brukt glassopor. Totalt blir det brukt 70.000 kubikkmeter lette og superlette fyllinger i prosjektet. Inn mot bruene vil det bli brukt EPS for å unngå dannelsen av «hopp» på bruovergangene.
Veioppbyggingen får et frostsikringslag på 1,7 meter, så kommer 0,5 meter forsterkingslag før pukk og asfalt. Totalt blir oppbyggingen 2,15 meter.
 – Enten graver vi ned til klinken, eller så er det 2,15 meter oppbygning, forklarer Christiansen.
Veioppbyggingen får et frostsikringslag på 1,7 meter, så kommer 0,5 meter forsterkingslag før pukk og asfalt. Totalt blir oppbyggingen 2,15 meter. – Enten graver vi ned til klinken, eller så er det 2,15 meter oppbygning, forklarer Christiansen.

Denne saken ble første gang publisert 24/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017