Ny E39 gjennom jomfruelig mark

Johs J. Syltern lager åtte kilometer vei gjennom jomfruelig mark.

Dorobrua blir 93 meter lang med to kjørefelt, det gikk med 700 kubikk betong for å støpe brudekket. Søbstad brukte 20 menn og litt under et døgn på å støpe brudekket. Til høyre ses brakkeriggen og anleggskontoret til Johs J. Syltern.
Dorobrua blir 93 meter lang med to kjørefelt, det gikk med 700 kubikk betong for å støpe brudekket. Søbstad brukte 20 menn og litt under et døgn på å støpe brudekket. Til høyre ses brakkeriggen og anleggskontoret til Johs J. Syltern.
Publisert Oppdatert
Frank Syltern og Jo Syrstad er anleggsledere for Johs J. Syltern. De synes det er spennende å bygge helt ny vei som blir så solid og estetisk flott gjennom jomfruelig mark.
Frank Syltern og Jo Syrstad er anleggsledere for Johs J. Syltern. De synes det er spennende å bygge helt ny vei som blir så solid og estetisk flott gjennom jomfruelig mark.
Myrområdene kan sees langs nesten hele parsell 2. Både parsell 1 og 2 går i nærheten av våtmarksområder som er hekkplass for fugler.
Myrområdene kan sees langs nesten hele parsell 2. Både parsell 1 og 2 går i nærheten av våtmarksområder som er hekkplass for fugler.
Det er synd det er så langt mellom slike prosjekter med veibygging gjennom jomfruelig mark.
Frank Syltern, anleggsleder i Johs J. Syltern.

Hele prosjektet har en kostnad på 500 millioner kroner og ble startet høsten 2012. Den syvende mars i år ble Harangtunnelen åpnet i entreprise 1. Nå er Johs J. Syltern (JJS)med 26 egne ansatte på prosjektet godt i gang med den andre parsellen hvor det skal bygges åtte kilometer ny E39 gjennom jomfruelig mark.

Bunnsolid

Veien får overbygging på 180 centimeter hvor 160 centimeter er pukk. Det blir en sterk vei gjennom fjellskjeringer og myrterreng. Til sammenligning ble E39 over Hemnkjølen bygget på 1990-tallet med 50 centimeters overbygning hvor 30 centimeter var pukk. For å få til en bunnsolid underbygging nå, har det blitt mye masseutskiftninger. Linjeføringa til veien er pen, den ligger flott i naturen med god utsikt til et landskap som er postkortverdig. Midt på linja blir det biloppstillingsplass til 90 biler. Dette er midt i et populært skiområde og skiløperne får egne underganger. Området ellers er et populært hytteområde og med en campingplass ved Høgkjølen.

Syv betongkonstruksjoner

Fra Doroa til Damtjønna får veien seks prosent stigning. Her blir det et 2,5 kilometer langt forbikjøringsfelt. Syv betongkonstruksjoner, fordelt på tre bruer og fire kulverter, inngår i prosjektet. Den lengste brua blir på 90 meter, den og de andre betongkonstruksjonene er det underentreprenør Søbstad som utfører. Kulvertene lages for jordbruket, turgåing og hytteveier.

Isolerte rør med innlagt varme

Andre underentreprenører er arbeidsfelleskapet Høgmo Fjellsprengning og Anton Letnes, NCC på asfalt, Gjerden Fjellsikring og Veiarbeid på sikringsarbeid og Heimdal Granitt og Betongvare på rør og kummer.

I november utgjorde UE-folkene 15 personer. Brødrene Dahl har levert isolerte overvannsrør med innlagt varme. Grunnen er at enden av Dorovassdraget er drikkevannskilde til Orkdal kommune, dermed må forurensing fra veien unngås. Det betyr at det er satt kantstein i en strekning på 800 meter og samler opp alt overvannet til en oljeavskiller. Forbi bruene blir overvannet ført i de spesielle oppvarmede rørene.

En Volvo EC250DL flytter masser vekk fra der grøfta skal komme. I bakgrunn går det en EC380D på samme oppgave.
En Volvo EC250DL flytter masser vekk fra der grøfta skal komme. I bakgrunn går det en EC380D på samme oppgave.
Denne engasjerte maskinføreren heter Erik Drugudal, populært kalt «Druggis» i JJS-systemet.
Denne engasjerte maskinføreren heter Erik Drugudal, populært kalt «Druggis» i JJS-systemet.

Seks semier i fast kjøring

Dagens vei mellom Orkanger og Vinjeøra er ulykkesbelastet, har mange svinger, dårlig bæreevne og delvis mye randbebyggelse. Det er betydelig stigning og sidebratt terreng på deler av strekningen. Bygging av ny en trasé på 10 kilometer mellom Harangen og Høgkjølen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker vei enn dagens veitrasé.
Statens vegvesen

Kontrakten består av to hovedtyper terreng, fjell og myr. Det blir tatt ut 350.000 kubikkmeter fjell. Det er i tillegg kjørt inn 100.000 kubikkmeter stein som fyllmasse. Det er fjernet omtrent 350.000 kubikkmeter myr- og jordmasser langs linja. Syltern har hatt seks semier på fast kjøring i prosjektet frem til i høst for å løse massetransporten.

Det produseres pukk på linja i tillegg til et uttak på Våvatnet, som ble etablert i forbindelse med parsell 1. Dette fortsettes nå for å forsyne parsell 2. Våvatnet var opprinnelig planlagt med tunnel, men ble omgjort til sidetak for å dekke massebehovet på E39 og senere Fylkesvei 714 Snilldalen – Krogstadøra.

Firmaet Kåre Ringseth fra Steinkjer, er ikke et ukjent innslag på anleggene til Syltern. Her fores knuseren med en Komatsu WA500.
Firmaet Kåre Ringseth fra Steinkjer, er ikke et ukjent innslag på anleggene til Syltern. Her fores knuseren med en Komatsu WA500.
Johnny Gipling er ekte namdaling, og det er det som skal til, får vi vite. Han har kjørt 11 år for Syltern og er en erfaren doser- og høvelfører. På denne strekningen har han så langt lagt ut to kilometers lengde med 10 meters bredde i to lag.
Johnny Gipling er ekte namdaling, og det er det som skal til, får vi vite. Han har kjørt 11 år for Syltern og er en erfaren doser- og høvelfører. På denne strekningen har han så langt lagt ut to kilometers lengde med 10 meters bredde i to lag.
ADK-rørlegger Kim Arild Moe og hjelpearbeider Heidi Butli foran noen av de mange kummene som skal settes ned på strekningen.
ADK-rørlegger Kim Arild Moe og hjelpearbeider Heidi Butli foran noen av de mange kummene som skal settes ned på strekningen.