Ny maskinsand bra for betong

I følge tester har NCC maskinsand så gode resultater at den nå kan erstatte naturlig sand som tilslag i betong.

Det er gode nyheter for miljøet, fordi natursand er en begrenset naturressurs og en viktig faktor for rent grunnvann.
Det er gode nyheter for miljøet, fordi natursand er en begrenset naturressurs og en viktig faktor for rent grunnvann. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

NCC har de siste årene jobbet med å utvikle maskinsand fra vaskeanlegg og vindsikteanlegg. Målsettingen har vært å lage en maskinsand med optimale egenskaper i betong, og å utnytte all masse som tas ut i steinbrudd. Nå viser prøvestøp med betong at selskapet har nådd målene med maskinsanden.

Vil fornye bransjen

– Vår strategi er å fornye bransjen og tilby de beste og mest bærekraftige løsningene. Denne målsettingen er vi i ferd med å nå ved flere av våre avdelinger. I tiden framover vil vi investere ytterligere i klassifiseringsanlegg ved våre avdelinger, slik at vi får utnyttet 100 prosent av massene vi tar ut.

– Etter flere års arbeid er det med begeistring vi kan slå fast at maskinsand nå er en del av produktsortimentet vårt, sier direktør for NCC Steinmaterialer i Norge, Frode Jørgensen.

Helt jevn kurve

Ved NCCs vindsikteanlegg i Skien produseres en kubisert maskinsand med helt jevn kurve og svært gode egenskaper i betong. Med jevn kurve og forutsigbar kvalitet fungerer NCC maskinsand fra vindsikteanlegget i Skien bedre enn natursand som tilslag i betong, fordi det ikke lenger er nødvendig å ta høyde for natursandens variasjoner.

NCCs vaskeanlegg i Bergen og Larvik produserer en maskinsand som er kubisert med helt jevn kurve og kvalitet. NCC Maskinsand fra vaskeanlegg viser svært gode egenskaper i betong. Det kommer av at maskinsanden har en fast, men justerbar, mengde finstoff. Etter vaskeprosessen setter NCC sammen en kurve i et blandeverk, og leverer en ferdig kalibrert maskinsand.