Honningkrukka tas fra useriøse

Som første i landet har alle kommuner i Sør-Trøndelag gått sammen om en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Samlet har kommunene stor påvirkningskraft, som kan krympe handlingsrommet for kriminelle aktører. Illustrasjonsfoto: Geir Hasle
Samlet har kommunene stor påvirkningskraft, som kan krympe handlingsrommet for kriminelle aktører. Illustrasjonsfoto: Geir Hasle
Publisert

Det offentlige kjøper varer og tjenester innen bygg- og anleggsbransjen for om lag 200 milliarder kroner årlig. Dette markedet kan være en honningkrukke for useriøse aktører.

– Vi trenger et tett samarbeid mellom næringsliv, fagbevegelsen og myndigheter for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Hele leverandørkjeden

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, har utarbeidet en anbefaling med «10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner».

Kommunene skal vurdere hele leverandørkjeden, og anskaffelser med høy risiko vil bli fulgt særlig tett. Her har kommunene fått enkle og gode verktøy for å sikre seriøsitet i hele leverandørkjeden, slik at useriøse og kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene.

Skaffer seg innsyn

– Kommunene er kanskje våre viktigste medspillere, og samlet har de stor påvirkningskraft som kan bidra sterkt til å krympe handlingsrommet for kriminelle aktører, sier Torgeir Strøm, seniorrådgiver i Skatt Midt-Norge.

Det er blant annet viktig å sjekke om leverandørene fører personallister og at antall kontraktsledd er begrenset til så få som mulig. I tillegg er det viktig at innkjøpere skaffer seg innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører og er ekstra oppmerksom på oppfølging og internkontroll.

– De som unndrar penger fra fellesskapet bidrar jo til å undergrave hele vår velferdsmodell, og det er utrolig viktig at kommunesektoren er seg særlig bevisst det som foregår i det svarte markedet. Gode interne rutiner for anbudsprosesser er med på å opprettholde tilliten til innbyggerne, sier Ståle Vaag, styreleder i KS Sør-Trøndelag.

25 kommuner

Intensjonsavtalen som nå er undertegnet forplikter de 25 kommunene til at deres innkjøpsstrategi skal baseres på SMSØs strategiske grep og et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter som er utarbeidet av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), BNL (Byggenæringens Landsforening), Fellesforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS). Kommunenes innkjøpsavtaler skal bidra til likere konkurransevilkår og til seriøsitet i hele verdikjeden.

– Sør-Trøndelag er det første fylket i landet som har fått alle sine kommuner med på laget. Dette viser at det samarbeides godt for å krympe handlingsrommet for useriøse aktører i vår region. Vi er svært glade for at kommunene tar samfunnsansvar, og for at Sør-Trøndelag er et foregangsfylke på dette området, avslutter Kristian Tangen.