Enklere i grunnen

Det blir enklere og billigere for de som jobber med ledninger i grunnen. Nye, landsdekkende regler innføres fra årsskiftet.

Regjeringen endrer den såkalte ledningsforskriften. Foto: Geir Hasle
Regjeringen endrer den såkalte ledningsforskriften. Foto: Geir Hasle
Publisert

Microtrenching ønskes velkommen, forringelsesgebyr blir forbudt, og det blir vanskeligere for kommunen å kreve leie for areal. Men det innføres også krav om full istandsetting og tvangsmulkt-ris bak speilet, meldes det fra MEF.

Ledningsforskriften

Det skal bli enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett over hele Norge. Det er en hovedintensjon når Regjeringen nå endrer den såkalte ledningsforskriften, og vil bidra til å redusere fremføringskostnadene for bredbånd, og legge til rette for fortsatt vekst i investeringene i den viktige infrastrukturen. Det blir mer ensartede regler for å etablere ledninger i offentlig veg i hele landet, noe ledningsbransjen har etterspurt i mange år.

Det gjelder altså ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.